Expertise

afbeelding

Expertise in Emancipatie

Feniks is hét kenniscentrum op het gebied van emancipatie, gender en diversiteit in de gemeente Tilburg en de regio. Vanuit haar expertise is Feniks een belangrijke partner en inspirator in de Tilburgse participatie- en emancipatiestructuur. Zowel concreet uitvoerend als op beleid. En juist in deze tijd, waarin de kloof tussen diegene die zich aan de ‘goede’ kant van de streep bevinden en diegene die aan de ‘slechte’ kant staan, blijft emancipatie van vrouwen om aandacht vragen.

Doelstellingen Feniks

 • Het adviseren van (kwetsbare) burgers en gemeentelijke overheid over vraagstukken op het terrein van gender, diversiteit en emancipatie;
   
 • Het ontwikkelen van nieuwe methoden en uitvoering van innovatieve projecten, trainingen en trajecten;
   
 • Uitvoering van beleid in samenwerking met relevante organisaties en/of samenwerkingspartners;
   
 • Het organiseren van informatie- en netwerkbijeenkomsten voor zowel geïnteresseerden als professionals en deskundigen;
   
 • Het entameren van discussie rondom de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen. Hiermee haalt Feniks regelmatig de landelijke en regionale pers;
   
 • Het uitvoeren van de 2-jaarlijkse Emancipatie Effect toets, zoals het spraakmakende onderzoek ‘het Vrouwelijk gezicht van Armoede’;
   
 • Coördinatie en uitvoering van de stedelijke viering van International Vrouwendag en de 2-jaarlijkse Tilburgse Emancipatieprijs.
   

Feniks heeft diverse publicaties op haar naam staan. Deze kunt u hier bestellen of downloaden.

 Heeft u vragen, ideeën voor projecten of onderzoek, of wilt u debatteren over een actueel emancipatie-onderwerp, neem dan contact op met Gerda de Vries via 013-5421896 of het onderstaand formulier.


Contactformulier: