Vrouwenemancipatie in Tilburg

 

Vrouwenemancipatie als Inspiratie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 schreef Feniks 'Vrouwenemancipatie als Inspiratie en herkenbaar onderdeel in het gemeentelijk beleid Tilburg 2018-2022'. Dit document biedt een ambitieuze emancipatie-agenda dat dient als inspiratie voor het gemeentelijk beleid van Tilburg 2018-2022.

 

Vrouwenemancipatie in Tilburg: Mogelijkheden voor een toekomstbestendig emancipatiebeleid en -centrum in Tilburg

is een verkenning naar mogelijke scenario’s om in Tilburg tot een toekomstbestendig emancipatiebeleid en een toekomstbestendig emancipatiecentrum te komen. 

Het document geeft een korte beschrijving van de stand van zaken aangaande vrouwenemancipatie in Nederland en in Tilburg.
Er wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden voor het emancipatiebeleid van de gemeente Tilburg .
Het geeft de toekomst weer van Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum, gepaard gaande met een advies aangaande de korte termijn en scenario’s voor de lange termijn.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerd door Karin Mastenbroek van ROOD maakt verbinding: voor bedrijfskundig advies en begeleiding van veranderingstrajecten met een focus op ondernemerschap, zelfsturing en samenwerking.

Het is tot stand gekomen in de maand januari 2017, door:
•Gesprekken met directie en bestuur van Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeente Tilburg en directie van ContourdeTwern.
•Deskresearch naar het emancipatieveld in Nederland, de Provincie Noord-Brabant en Tilburg 

Klik hier om het document te lezen.