14 maart 2019 - Het Jaar van de Man

afbeelding

1e thema-avond 'Het jaar van de Man' 14 maart jl.

Neem een kijkje in ons fotoalbum voor een impressie van deze mooie eerste avond Mans Genoeg en lees hier het verslag.

In 2019 vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Na 100 jaar vrouwenemancipatie wordt het voor de man ook eens tijd om te gaan eMANciperen. En daarom wordt 2019: het jaar van de man!

Deze feestelijke eerste thema-avond i.h.k.v. het tweejarige project ‘Mans Genoeg’ stond in het teken van de stereotypering van mannelijkheid.
In hoeverre zijn mannelijk/vrouwelijkheidscoderingen bepaald door onze cultuur en maatschappij? Wat heeft deze tweedeling in m/v voor gevolgen? Welke problemen worden veroorzaakt door stereotype mannelijkheid? En wat betekent ‘toxic masculinity’ eigenlijk?
Kort gezegd: we leggen de traditionele (patriarchale) mannelijkheid onder de loep en gaan hierover de dialoog aan. Zijn deze traditionele opvattingen over mannelijkheid nog wel houdbaar anno 2019?

Erik de Ridder, wethouder van emancipatie in Tilburg, opende op ludieke wijze het jaar van de man. Hoofdgasten waren Frans van der Meer en Jeroen de Leijer:

Eefje Wentelteefje legt Fred van Boesschoten langs de feministische meetlat.

Frans van der Meer en Jeroen de Leijer zijn poppenspelers. Mannen die met poppen spelen… Zijn dat eigenlijk wel echte mannen? Jeroen de Leijer doet met een hoog stemmetje net alsof hij Eefje Wentelteefje is, een meisje met vlechtjes. Daarbij verkleedt hij zich ook nog eens regelmatig als vrouw, of wat daarvoor door moet gaan. Frans van der Meer maskeert zijn gebrek aan mannelijkheid door zijn alter ego’s Fred van Boesschoten en Ferry van de Zaande stoere macho-taal uit te laten slaan. Daarnaast maakt hij gevoelige liedjes over de liefde of het gebrek daaraan. Wat zijn dit voor mannen? Zijn ze wel mans genoeg? En hoe denken zij over de beeldvorming over mannen en vrouwen?

Op deze eerste themabijeenkomst van het project Mans Genoeg was de opkomst van voornamelijk mannelijke belangstellenden overweldigend. De Stemmingmakerij was tot op de laatste bijgezette stoelen bezet.
Deze avond was een zeer geslaagde aftrap van het mannenemancipatieproject van Feniks 'Mans Genoeg'.
Noteer daarom alvast de data van de volgende bijeenkomsten in 2019 in je agenda: 23 mei, 26 september, 28 november en 3 december.