Netwerkpartners

afbeelding

 

Netwerkpartners van Feniks

Feniks is netwerkpartner van vele organisaties, lokaal en landelijk. Hieronder vindt u een aantal van hen in alfabetische volgorde.

Atria
Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Blauwe Maan
Steunpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de regio Tilburg.

Bibliotheek Midden-Brabant
De grootste bibliotheek van Brabant bedient 336.000 inwoners met boeken, cd's en games. Maar ook met cursussen en lezingen. 

BUS
BUS staat voor Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen. Vereniging BUS heeft ANBI status. In het sociale stelsel speelt onderling hulpbetoon van burgers een steeds belangrijkere rol. De ledengroepen van Vereniging BUS zijn hiermee vertrouwd en willen hun inzet versterken door samenwerking met andere organisaties. 

C.O.C.
Organisatie voor homo's, lesbo's en biseksuelen in Midden-Brabant.

ContourdeTwern
ContourdeTwern zet zich in voor het verbinden en versterken van de leefwereld in wijken en dorpen door middel van het vergroten van de leefbaarheid en het inzetten van vrijwilligers.

Diversion
Bureau voor maatschappelijke innovatie. 

Dress for Success
Een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een uitkering of minimum inkomen aan kleding helpt. Dress for Success heeft geen winstdoelstelling, alle adviezen en kleding worden dus gratis verstrekt.

Emancipatieprijs Tilburg
Deze prijs benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen en mannen in de stad Tilburg.

FAMEUS
FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in de regio Midden- en West-Brabant. FAMEUS vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing, rekening houdend met de eigen fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. FAMEUS wil dat alle zorg en ondersteuning erop gericht is om mensen daarbij te helpen. Bezoek voor meer informatie onze website www.centrum-fameus.nl

Gemeente Tilburg
Op de pagina van de gemeente kun je onder andere informatie vinden over beleid maar ook over inkomensondersteuning.

IMW
Het Instituut voor Maatschappelijk Werk biedt ondersteuning bij alle maatschappelijke en sociale problemen.

Sterk huis
Biedt hulp bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling van jeugd en veiligheid in gezinnen en relaties.

Ministerie van Sociale Zaken
Website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Movisie
Landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

MST
Het MST is een laagdrempelige stedelijke voorziening met als doelstelling het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun streven naar een beter sociaal perspectief.

Netwerk Sociale Activering Tilburg
Het Netwerk Sociale Activering Tilburg biedt de centrale ingang voor ondersteuning van mensen met sociale problemen.

ROC Tilburg
Groot aanbod van opleidingen. Feniks is samenwerkingspartner en biedt een stageplek aan studenten van ROC Tilburg. 

Ronde Tafelhuis Tilburg
Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord.

Sensoor
Anonieme hulpdienst om telefonisch of via chat of e-mail je hart te luchten. 24/7 bereikbaar via 013 544 15 44 of het landelijke nummer 0900 0767 (5 ct p/m). 

SNV

Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk (SNV) biedt ondersteuning aan vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers bij het opbouwen van een bestaan in Nederland.

Stop Straatintimidatie
Vrouwen en meisjes worden dagelijks geïntimideerd op straat. Stichting Stop Straatintimidatie zet zich in voor bewustwording rondom dit probleem.

Vrouwendag Tilburg
De website van Internationale Vrouwendag Tilburg.

VSBfonds
Een samenleving waaraan iedereen meedoet. Het VSBfonds ondersteunt culturele en sociale projecten met geld en kennis.  

WOMEN Inc
Hét netwerk voor vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken.