Bijzondere samenwerkingen

Lees hier meer over een aantal van onze samenwerkingen op het gebied van emancipatie. Lokaal, landelijk en zelfs internationaal!

Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht

Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht is een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke- en hulpverleningsorganisaties opgericht om de genderspecifieke implicaties van het afhankelijk verblijfsrecht te onderzoeken. Daarbij is het einddoel van het Platform om in een tweejarig project de realiteit van het afhankelijk verblijfsrecht ter discussie te stellen, door middel van onderzoek, voorlichting, deskundigheidsbevordering en via debat. Het Platform bestaat uit de volgende organisaties: St. Landelijke Werkgroep Mudawannah, St. Nisa for Nisa, Nederlandse Vrouwen Raad, Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, St. Kezban, TIYE International, Stichting Voorlichters Gezondheid, Dona Daria, stichting home empowerment , Stichting Bayanihan en Feniks.

Onderzoek Economische Veerkracht Vrouwen

NWO kent financiering toe aan onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda naar het versterken van de economische veerkracht van vrouwen. De onderzoekers gaan met maatschappelijke partijen, waaronder Feniks, samenwerken in een living lab en overkoepelend project. Zij richten zich op het volledige ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen. Het samenwerkingsverband ontvangt ruim 1,6 miljoen euro. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en NWO en medegefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees meer.

MUP (Menstruatieproducten Uitgifte Punt)

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen te weinig of geen geld voor maandverband of tampons. Dit wordt ook wel menstruatiearmoede genoemd. Vandaar dat het Armoedefonds in samenwerking met vele partners MUP’s heeft opgericht: Menstruatieproducten Uitgifte Punten. Hier kunnen vrouwen (en mensen die menstrueren) die in armoede leven gratis menstruatieproducten krijgen. Feniks is één van deze punten in Tilburg. In 2021 hebben we aan ongeveer 70 vrouwen gratis menstruatieproducten uitgedeeld, waar ze heel blij verrast door waren. Zo kent Feniks een Nederlands-Marokkaans gezin van drie dochters tussen de 12 en 20 jaar, die rond de armoedegrens leven. Deze moeder mocht extra spullen meenemen voor haar dochters, waardoor ze in ieder geval niet een paar dagen per maand school moeten missen. Feniks werkt in dit project nauw samen met initiatiefneemster Chantal van Rijswijk van de Quiet, het Armoedefonds, ContourdeTwern en gemeente Tilburg. In 2022 wordt dit project gelukkig voortgezet en zetten we ons in om menstruatieproducten op te laten nemen in de ziektekostenverzekering, zoals dat in andere landen in Europa en daarbuiten al gebeurt. Want hoe kan het dat in Nederland in 2022 meiden niet naar school gaan omdat ze ongesteld zijn?

Alliantie ‘Samen Werkt Het!’ regiobijeenkomst

De alliantie ‘Samen Werkt Het!’, waar naast de Nederlandse Vrouwen Raad, WomenInc, Movisie, Bureau Clara Wichmann en Wo=men deel van uitmaken, ontwikkelt een methodiek voor lokale netwerkvorming om vrouwen te versterken. Voor dit doel werden er twee regiobijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de lidorganisaties van de NVR. Feniks was er daar één van!

De Alliantie ‘Samen Werkt Het!’ streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.
De Alliantie richt zich op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:
• laaggeletterdheid;
• het missen van een startkwalificatie;
• het hebben van een (arbeids)handicap;
• discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
• mismatch aanbod en vraag arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
• geen toegang tot kinderopvang;
• gebrek aan passende respijtzorg.

Deltaplan om mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen

Feniks is partner in het Deltaplan om jongens en mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. We werken hierbij nauw samen met Emancipator en de overige organisaties die op de afbeelding hieronder te zien zijn. Samen werken we aan een langetermijnplan om jongens en mannen structureel te betrekken bij het voorkomen van geweld. Op 26 september 2019 hebben we een speciale Mans Genoeg-avond gewijd aan dit thema en in 2020 zullen we hier nog een thema-avond over houden. In het kader van de White Ribbon campagne is Laurens Kleijntjens (projectleider Mans Genoeg) naar het inspirerende ‘Buiten de Box-trainingsweekend’ van Emancipator geweest. Hierbij hebben we weer veel mooie contacten en kennis opgedaan om mannen te betrekken. Feniks zal zich blijven inspannen om jongens en mannen bewust te maken van het probleem en deel te maken van de oplossing. We zijn altijd op zoek naar nieuwe partners die zich willen aansluiten bij het Deltaplan en zich daarmee duurzaam willen verbinden aan deze belangrijke zaak, dus meld je organisatie aan en doe mee! Kijk voor meer informatie op https://www.emancipator.nl/deltaplan/. Hier vind je ook een menukaart met interventies en methodieken om te werken met jongens en mannen aan het bestrijden en voorkomen van geweld. Zo kun je makkelijk een interventie vinden die aansluit bij jouw doelgroep en doel. Eind 2020 zijn we i.s.m. Emancipator gestart met de lokale, Tilburgse insteek van het Deltaplan.

Project Shoppr

Shoppr was een project van studenten van studievereniging Enactus van Tilburg University waarbij empowerment van vrouwen centraal staat. De tassen werden gemaakt door de creatieve en vakkundige vrouwen bij Feniks! In samenwerking met het Tilburgs TextielMuseum werden de logo’s van Shoppr gelaserd in een stuk vilt. Het gerecyclede stof dat gebruikt werd voor de tassen komt van Veenma Bed- en Badtextiel. Het grootste deel van de opbrengst ging terug naar Feniks. Zo konden mensen voor slechts 10 euro de vrouwen bij Feniks ondersteunen én kregen ze er ook nog een unieke design-tas voor terug! Tijdens de coronacrisis maakten de vrouwen unieke mondkapjes i.p.v. tassen.

Bekijk hieronder het leuke filmpje van Shoppr.

Knitted Knockers (gebreide borsten)

Brenda Adoyo zet zich met haar stichting Chance at Education in om meisjes in Kenia een eerlijke kans op onderwijs te bieden. Dat deed ze via het Venus Cup project, waardoor meisjes de beschikking krijgen over dit duurzame herbruikbare menstruatieproduct waardoor zij onderwijs kunnen blijven volgen ook tijdens hun menstruatie. Bij Feniks heeft zij de actie Buy one, give one gepromoot.

Net als het taboe rondom menstruatie is ook borstkanker een taboe in Kenia. Vanuit de stichting Know your lemons (voorlichting over borstkanker) begon Brenda de actie Gebreide Borsten. Vrouwen die borstkanker hebben overleefd, worden uitgesloten vanwege een borstamputatie. Zij kunnen weer volwaardig meedoen wanneer zij een geschikte prothese hebben.

Wederom heeft Feniks meegewerkt. De vrouwen van het inloopatelier sociale vaardigheden van Feniks waren geraakt en wilden heel graag meteen zelf aan de slag om een bijdrage leveren voor de vrouwen daar. Met veel enthousiasme en ijver hebben zij de breipennen opgepakt. Met hulp van een breipatroon én hulp aan elkaar hebben vrouwen van februari tot en met september zestig borstenprotheses gebreid! Brenda heeft deze zelf afgeleverd bij vrouwen in Kenia en met de lokale gezondheids- en onderwijsorganisaties zijn de Gebreide Borsten opgevuld en verspreid.

Relaxed met je Ex

Patrick Timmermans van Vader Visie was onze gast op de Mans Genoeg thema-avond over actief vaderschap en op verzoek van een aantal bezoekers zijn we na afloop verder in gesprek gegaan om te kijken of één van zijn trainingen geschikt zou zijn voor Feniks. Vanuit de zaal merkten we namelijk al veel belangstelling voor wat Patrick te vertellen had over zijn werk. Na overleg bleek de training ‘Relaxed met je Ex’ het beste aan te sluiten bij onze doelstellingen, een training speciaal voor gescheiden vaders die de band met de moeder van hun kind(eren) willen verbeteren. Hiermee heeft Feniks een driedubbele primeur, namelijk de pilot van de ‘Relaxed met je Ex’-training, onze eerste training voor mannen, én de eerste scheidingstraining uitsluitend voor mannen in Tilburg. Vijf mannen uit Tilburg en de regio namen deel aan de pilottraining in 2019 waarin mannen wordt geleerd hun boosheid onder ogen te komen, erover te praten en hun gevoel op andere manieren te uiten, zodat ze uiteindelijk rust vinden en met kracht in hun vaderschap en ex-partnerschap kunnen staan. De training is zowel Patrick van Vader Visie, Feniks en natuurlijk de deelnemende vaders goed bevallen.