Expertise in Emancipatie

Feniks is hét kenniscentrum op het gebied van emancipatie, gender en inclusie in de gemeente Tilburg en daarbuiten. Vanuit haar expertise is Feniks een belangrijke partner en inspirator in de Tilburgse participatie- en emancipatiestructuur; zowel concreet uitvoerend als op beleidsniveau. Emancipatie blijft hard nodig. Of we het nu over vrouwen-, mannen- of lhbti+ emancipatie hebben: we zijn er nog lang niet. Zo zet Feniks zich als het langst bestaande emancipatiecentrum van Nederland al 45 jaar in voor een inclusief Tilburg en werken we ook samen met onze partners in het landelijke emancipatie-netwerk. Hieronder een greep uit onze schatkist vol emancipatie-kennis en ervaring die we in thema’s hebben onderverdeeld. Je kunt Feniks ook inhuren voor lezingen en workshops over emancipatie, gender en diversiteit. Interessant en leuk voor bedrijven, organisaties en het onderwijs! Neem vrijblijvend contact op voor een aanbod op maat.

Onze thema's uitgelicht

Emancipatie in Tilburg: diverse documenten

Feniks geeft gevraagd en ongevraagd (beleids)advies aan de gemeente en door de jaren heen hebben we al diverse documenten geschreven t.b.v. het lokale emancipatiebeleid. Bekijk hier de verschillende documenten zoals onze ambitieuze emancipatie-agenda.

Het vrouwelijke gezicht van armoede

Feniks zet zich actief in voor een beter bestaanszekerheidsbeleid voor vrouwen. Een ruime meerderheid van de minima is vrouw. Dat betekent dat veel meer vrouwen dan mannen in armoede leven. Feniks is ervan overtuigd dat het armoedevraagstuk niet opgelost kan worden zonder specifieke aandacht voor vrouwen. 

Financiële zelfredzaamheid

Feniks ondersteunt vrouwen in het krijgen van een beter toekomstperspectief door scholing en betaald werk. Zie hiervoor ons cursusaanbod. Een grootschalige activiteit die Feniks organiseerde was Kracht on Tour. Dit was een initiatief voor vrouwen die vooruit willen, kansen grijpen en hun eigen geld willen verdienen. 

Internationale Vrouwendag

Al meer dan honderd jaar vieren vrouwen over de hele wereld op 8 maart Internationale Vrouwendag. De dag is en blijft springlevend en actueel: de gezamenlijke strijd voor gelijke rechten, zelfbeschikking, vrede en vrijheid voor alle vrouwen. Feniks organiseert sinds jaar en dag Internationale Vrouwendag in Tilburg.

Geweld tegen vrouwen

Feniks zet zich op verschillende manieren in om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Zo zijn we een kritische en actieve deelnemer in de werkgroep Veilige Steden, voeren we actie tijdens Orange the World en betrekken we mannen als deel van de oplossing.

Mannenemancipatie

Hoe kunnen mannen bijdragen aan gendergelijkheid en wat hebben zij daar zelf bij te winnen? Met het unieke project ‘Mans Genoeg’ zijn we zeer actief op het gebied van ‘mannenemancipatie’.

lhbti+ emancipatie

In de inclusieve stad Tilburg mag niemand worden buitengesloten en staan we met elkaar voor gelijke behandeling, gelijke kansen en voor de vrijheid om je eigen leven in veiligheid vorm te geven zonder welke vorm van discriminatie dan ook.

Gelijke beloning m/v

Er bestaan nog altijd verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. Voor elke euro die een man verdient, krijgt een vrouw € 0,83. Feniks vraagt hiervoor aandacht met de publiekscampagne ‘Weet wat je Werk Waard is!’

Thema-bijeenkomsten

Feniks Emancipatie Expertise Centrum organiseert informatieve en spraakmakende themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. De laatste jaren doen we dat veel in het kader van Mans Genoeg en we hebben nu ook een eigen podcast ‘Feniks in de lucht’. Bekijk hier een terugblik op onze meest recente thema-bijeenkomsten en lees meer over onze podcast.

Bijzondere samenwerkingen

Feniks is altijd op zoek naar bijzondere en vruchtbare samenwerkingen. Zo is Feniks partner in het TNO onderzoek Economische Veerkracht voor Vrouwen. Daarnaast werken we bijvoorbeeld als MUP (Menstruatieproducten Uitgifte Punt) samen met de Quiet, het Armoedefonds, ContourdeTwern en gemeente Tilburg. Lees hier meer over onze bijzondere samenwerkingsprojecten.