Feniks en de Europese verkiezingen

Op donderdag 6 juni mogen we naar de stembus voor het Europees Parlement. In het kader van de Europese verkiezingen hebben we bij Feniks de afgelopen tijd verschillende activiteiten georganiseerd en meegedaan met politieke evenementen. Zo hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vrouwen die een stempas hebben maar het erg moeilijk vinden om te bepalen op welke partij en persoon ze moeten stemmen. Maar ze willen wel hoe dan ook hun stem laten horen. Want dat is voor hen niet vanzelfsprekend. Zo spraken we met hen over onderwerpen die zij belangrijk vinden zoals armoedebestrijding en bestaanszekerheid, betaalbare woningen, gelijke rechten voor vrouwen en alle mensen, gezondheidszorg, een volwaardige plek voor migranten en mensen van kleur. Vanochtend bezochten we met deze groep vrouwen het Paleis-Raadhuis in Tilburg waar we van Petra Robben (Hoofd a.i. Stadsmuseum Tilburg / Vincents Tekenlokaal) een boeiende lezing kregen over de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht, de democratie en de rol van vrouwen in de politiek. Enkele vrouwen gaven aan dat zij zelf ook actief zouden willen worden in de politiek, maar niet goed weten waar te beginnen. Deze vrouwen gaan we in contact brengen met politieke partijen.

Verder hebben we op zaterdag 25 mei in Den Haag en woensdag 29 mei in Arnhem deelgenomen aan de twee ‘Beat the Bias: Equal EU’ evenementen van Alliantie Politica, waar onze directeur Veerle Slegers twee debatten met vrouwelijke kandidaat-Europarlementariërs modereerde. Daarbij vroeg ze de kandidaten wat zij gaan doen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid als ze op 6 juni verkozen worden. In plaats van de tegenstellingen tussen de kandidaten en hun partijen te benadrukken, werd vooral gezocht naar de bereidheid tot samenwerken om echt iets te bereiken. Op de onderwerpen femicide-bestrijding en veiligheid voor vrouwen, meer specifieke aandacht voor vrouwengezondheid en meer vrouwelijke rolmodellen in de politiek, waren de kandidaten het vrijwel eens. Bij het tweede Beat the Bias-event op 29 mei gaf onze projectleider Laurens Kleijntjens een aanvullende presentatie over het belang van mannenemancipatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Na zijn lezing vroeg hij de zaal o.a. hoe de EU ervoor kan zorgen dat meer mannen gaan zorgen (betaald en onbetaald) en hoe de EU mannen in staat kan stellen deel van de oplossing te worden van gendergerelateerd geweld. Dit gaf veel stof tot nadenken, zo bleek uit de mooie, zinvolle discussie die hierop volgde.

Vanuit Feniks willen we iedereen het advies geven om donderdag te gaan stemmen. Zelfs als je kritisch bent op de EU. Er staat namelijk veel op het spel: vrouwenrechten, mensenrechten, vrede. Hierover kun jij je stem laten horen. En weet je niet wat je moet stemmen? Op internet kun je de verschillende partijprogramma’s opzoeken en stemwijzers doen. En op tv kun je kijken naar debatten en bijvoorbeeld het (Jeugd)journaal. Kies mensen die opkomen voor jou en voor wat jij belangrijk vindt. Anders worden er alleen maar politici gekozen die tegen jouw wensen en belangen ingaan. En nog een tip: als je op een vrouwelijke kandidaat stemt die lager op de lijst staat, is de kans groter dat er meer vrouwen verkozen worden en mogen plaatsnemen in het Europees Parlement, dat nu voor 39,8% uit vrouwen bestaat.

Deel dit bericht