Feniks schrijft advies voor verkenner nieuwe coalitie Provinciale Staten

Sacha Ausems is verzocht om de verkenningen voor de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord in Noord-Brabant uit te voeren. Vanuit onze taken en deskundigheid als emancipatie expertisecentrum schreven we een advies voor mevrouw Ausems en de onderhandelaars van de partijen voor de Provinciale Staten. We doen hierin suggesties voor provinciaal beleid op het terrein van bestaanszekerheid en economische veerkracht van vrouwen en de noodzakelijke transities waar de provincie een voortrekkersrol in vervult. Hieronder kunt u de brief lezen met adviezen vanuit Feniks.    

Deel dit bericht