Feniks steunt de studentenprotesten tegen genocide

Feniks Emancipatie Expertise Centrum steunt het pleidooi van de studenten die in Amsterdam, Utrecht en wereldwijd actievoeren tegen de volkerenmoord in Palestina door de Israëlische regering. Wij steunen ook de oproep aan de universiteiten om open te zijn over de banden met Israël en die te verbreken. Onze studenten zijn onze kinderen, onze toekomst. En ons geweten, zo blijkt altijd weer. Steeds waren het studenten die het voortouw namen in het ter verantwoording roepen van de gevestigde orde voor de oorlog in Vietnam, de Apartheid in Zuid-Afrika en voor zoveel ander diep institutioneel onrecht. Een nieuwe generatie doet dat nu weer.

Medemenselijkheid en gelijkwaardigheid blijken nooit vanzelfsprekend. Mensenrechten worden keer op keer op grote schaal geschonden omwille van macht, geld en superioriteitswaan van de hardste schreeuwers met de minste scrupules. Dat aan de kaak stellen en opkomen voor een menselijke wereld is maatschappelijk noodzakelijk en een morele plicht. Vreedzaam protesteren en demonstreren is een wettelijk vastgelegd recht.

Autoriteiten en politie besloten desondanks om de protesterende studenten niet te beschermen tegen gewelddadige agitatoren maar juist om hen ook zelf met geweld tegemoet te treden. Die keuze is niet uitlegbaar. Politici, bestuurders en instituties zijn vertegenwoordigers van de brede samenleving en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het adequaat functioneren van die samenleving. Hun handelwijze staat daar haaks op.

Feniks is meer dan 45 jaar geleden ontstaan uit de noodzaak om ruimte en gelijkwaardigheid te creëren voor vrouwen in een wereld geregeerd door mannen voor mannen. Nog steeds zijn die voor heel veel vrouwen en andere groepen mensen niet vanzelfsprekend. De oorzaak is steeds hetzelfde machtsdenken dat de genocide in Palestina en zoveel ander leed veroorzaakt. De angst, de woede en het verdriet daarover zijn ook binnen Feniks realiteit.

Zonder activisme en protest is emancipatie van welke groep mensen dan ook niet mogelijk, zo leert de geschiedenis ons. En van emancipatie wordt de hele wereld beter. Daarom roept Feniks mee op tot het stoppen van alle militaire en andere steun aan en samenwerking met Israël vanuit Nederland en de wereld. En we verwachten van de Nederlandse autoriteiten, de politie en de Colleges van Bestuur van de universiteiten dat zij de actievoerende studenten -onze kinderen en kleinkinderen- en de universitaire medewerkers die solidair met hen zijn faciliteren en beschermen.

Deel dit bericht