Gerda de Vries ontvangt Zilveren Erepenning Tilburg

(Foto: Joris Buijs)

Op dinsdag 20 december vond de afscheidsreceptie van onze oud-directeur Gerda de Vries plaats in De Harmonie in Tilburg. Het was een indrukwekkend afscheid waarbij Gerda de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg kreeg uitgereikt uit handen van wethouder en locoburgemeester Esmah Lahlah. Gerda kreeg de onderscheiding voor haar jarenlange inzet als directeur van Feniks en haar inzet voor de emancipatie van (minderheids)groepen en dan met name van vrouwen in kwetsbare posities.

Zelfredzaamheid vrouwen
Gerda was sinds 2000 directeur van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. Vanuit die functie zette zij zich in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van vrouwen. Daarnaast had zij steeds aandacht voor de thema’s armoede en huiselijk geweld. Bij allerlei gelegenheden gaf zij gevraagd en ongevraagd advies om deze thema’s op de kaart te houden bij beleidsmakers op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau en vele partners in het maatschappelijk- en ondernemersveld.

Kracht on Tour
Mede dankzij de inzet van Gerda werd in de afgelopen jaren 3 keer de bijeenkomst ‘Kracht on Tour’ georganiseerd. Daar bieden bedrijven en organisaties vacatures, stages en trainingen aan om vrouwen te helpen stappen te zetten richting economische zelfstandigheid. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat de ‘Internationale Vrouwendag’ jaarlijks feestelijk wordt gevierd. Dankzij haar is het een mooie Tilburgse traditie geworden met vele deelnemers.

Keti-Koti
Gerda is ook bestuurslid bij PortAgora; een vrijwilligersorganisatie die enerzijds een kringloopwinkel is en anderzijds een organisatie die in binnen- en buitenland sociale, culturele en economische projecten initieert en ondersteunt. Verder is zij bestuurslid bij de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg, die het Tilburgse Slavernijmonument hebben opgericht, en ook betrokken bij de jaarlijkse Keti-Koti-herdenking en -viering.

In het verleden was Gerda werkzaam bij de Stichting Jeugdigen Jongerenwerk Tilburg en heeft ze een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ook was zij één van de initiatiefnemers bij de opzet van het ‘Marietje Kessels Project’ (MKP) dat tot doel heeft om de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Dit project is in Tilburg begonnen, maar inmiddels zijn deze lessen ook in veel andere gemeenten.

Tijdens de afscheidsreceptie, gemodereerd door cabaretière en vriendin Karin Bruers, kwamen meerdere sprekers aan het woord om Gerda te bedanken (vanzelfsprekend ook vanuit Feniks) voor haar jarenlange inzet voor (vrouwen)emancipatie in Tilburg en daarbuiten. We zijn erg dankbaar en trots op Gerda en wensen haar veel plezier en rust met haar welverdiende pensioen.

Lees hier het interview met Gerda i.h.k.v. haar afscheid dat in het Brabants Dagblad verscheen op 20 december 2022.

Deel dit bericht