lhbti+ emancipatie

Bekijk hier hoe Feniks bijdraagt aan lhbti+ emancipatie in Tilburg.

Waar staat lhbti+ voor?

Lhbti+ is een verzamelterm en heeft alles te maken met seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het betreft eigenlijk alles wat buiten de combinatie van cisgender (als je genderidentiteit overeenkomt met je geboortegeslacht) en heteroseksualiteit valt. Het plusteken in lhbti+ staat voor nog een aantal letters en wordt dus gebruikt als afkorting. Lhbti+ is de aanduiding waarmee we met één woord alle groepen
binnen de regenbooggemeenschap benoemen. Hieronder leggen we uit waar een aantal verschillende letters voor staan.

Lesbisch: een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen.
Homoseksueel: een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen.
Biseksueel: een persoon die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen.
Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht (uiterlijke geslachtskenmerken). Als je je niet helemaal identificeert als man en ook niet als vrouw, dan noemen we dit non-binair of genderfluïde. Deze mensen worden dus niet aangesproken met hij/zijn of zij/haar, maar met hen/hun of met bijvoorbeeld die/diens.
Intersekse: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities.
Queer: een parapluterm om je af te zetten tegen ‘hokjes-denken’. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel.
Aseksueel: mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen/geen behoefte hebben aan seks.
Panseksueel: mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander.

 

 

Werkgroep Regenboogstad

Naar aanleiding van het nieuwe gemeentelijke werkplan Tilburg Regenboogstad 2019-2022 is Feniks partner in de gemeentelijke werkgroep lhbti+ waardoor diverse vergaderingen worden georganiseerd. Bij de eerste bijeenkomst stonden de vragen centraal: Hoe roze is Tilburg eigenlijk? Wat kan er worden verbeterd en welke ideeën kunnen bijdragen aan de uitvoering van het werkplan? Het is goed dat de gemeente hierop beleid maakt voor acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van de lhbti+ gemeenschap in Tilburg. Feniks maakt zich binnen de plannen m.n. sterk voor vrouwenemancipatie én integratiebeleid. We missen immers vaak de groep (migranten)vrouwen en ouderen in de beeldvorming en zichtbaarheid van lhbti+.

De bijdrage die Feniks levert m.b.t. inclusie is o.a. dat wij binnen ons werk (traditionele) migrantenvrouwen bereiken. Voor hen is ‘uitgesproken roze’ zijn nog steeds onveilig. Die veilige omgeving biedt Feniks als emancipatiecentrum wél aan meiden en vrouwen met vragen omtrent hun seksuele identiteit. Ook draagt Feniks bij aan de emancipatie en integratie van Tilburgse burgers met een migratieachtergrond, door binnen ons reguliere werk verschillende taboes bespreekbaar te maken, dus ook het roze taboe. Hierdoor wordt de sociale omgeving van migranten positief beïnvloed. Door de diversiteit binnen alle geledingen van Feniks krijgen deelnemers positieve rolmodellen die taboes bespreekbaar kunnen maken. Zo heeft een Marokkaans-Nederlandse vrouw ondersteuning gekregen om de homoseksualiteit van haar zoon te leren accepteren en met hem in contact te blijven. Feniks blijft graag deelnemen aan de werkgroep omdat wij door ons werk een wezenlijke bijdrage leveren en letterlijk kleur geven aan Tilburg Regenboogstad. 

De Regenboogvlag

Feniks vraagt blijvend aandacht voor de acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van de lhbti+ gemeenschap door op dagen als Paarse Vrijdag, Roze Maandag en Idahot de Regenboogvlag uit te hangen. Daarnaast vragen we via sociale media aandacht voor het thema. En dat is hard nodig, want wist je dat Nederland op de elfde plaats staat in Europa van landen waar lhbti-rechten goed geregeld zijn? Dat bijna zestig procent van de Nederlandse lhbti’s vermijdt om in het openbaar hand-in-hand te lopen? ‘Homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord is? En dat 38% van de Nederlandse lhbti’s in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met intimidatie? Lees hier meer (verontrustende) feiten en cijfers. Er valt dus nog heel veel te doen in Nederland! En zoals ook voor o.a. seksisme en racisme geldt, kunnen we allemaal zélf actief bijdragen aan de oplossing! Dit kan bijvoorbeeld door je uit te spreken, andere mensen aan te spreken op homofobisch taalgebruik/gedrag en door erover te praten met kinderen en jongeren. Alleen samen kunnen we zorgen voor een fijne en veilige samenleving waarin iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. En hoe meer mensen er opstaan tegen onrecht in de wereld, hoe luider zij klinken en gehoord worden en hoe sneller er positieve verandering komt.