Actief Vaderschap - 23 mei 2019

Verslag Actief Vaderschap

Op donderdagavond 23 mei (tevens de dag van de Europese verkiezingen) vond de tweede Mans Genoeg avond plaats in de Stemmingmakerij in de LocHal, ditmaal met als thema actief vaderschap. Na een korte samenvatting van de vorige Mans Genoeg-bijeenkomst door projectleider Laurens spraken we op deze intieme avond (+/- 30 aanwezigen) met verschillende vaders:

– Dave (35) is net voor het eerst vader geworden, wat een grote wens was van hem. Dave combineert dit met een drukke baan als directeur van Jantje Beton. Wat taakverdeling met zijn vrouw betreft, vertelde hij dat hij op vrijdag niet werkt. Dit heeft hij in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afgesproken zodat hij een lang weekend voor zijn dochter en het huishouden kan zorgen. Zijn vrouw houdt hem terwijl hij werkt goed op de hoogte van de ontwikkelingen van zijn dochter en hij probeert zo vaak mogelijk bij afspraken te zijn op het consultatiebureau. Dave is zichzelf opnieuw aan het ontdekken sinds hij vader is. Hij is hier heel dankbaar voor en vindt de verantwoordelijkheid een fijn gevoel. Dave was niet bang toe te geven dat hij tranen van geluk huilde toen zijn dochtertje werd geboren. Hij wilt er vol overgave zijn voor zijn kind en niet ‘half’ vader zijn. Dave is voor meer zachtheid en liefde in de samenleving en dat we stoppen met belachelijk hoge eisen stellen aan mannen.
– Peer (60) heeft een samengesteld gezin met 5 kinderen. Dadé (16) is zijn biologische zoon. Hij werd deze avond zowel geïnterviewd als dat hij voor (improvisatie-) entertainment zorgde. Peer is zelf heel vrij gelaten door zijn ouders. Hierdoor kwam hij er erg laat achter wat hij wilde doen, maar deze vrijheid heeft hij ook als zeer fijn ervaren. Dit wil hij zijn kinderen ook vooral meegeven.
– Patrick (44) heeft een zoon (9) uit een eerdere relatie (liefdevol/respectvol co-ouderschap) en een dochter (3) uit zijn huidige relatie. Patrick is vadercoach en vertelt zowel over zijn persoonlijke missie als over zijn werk met Vader Visie. Patrick vertelde dat zijn ex-vriendin zwanger werd op het moment dat ze uit elkaar gingen. Hij besloot direct dat hij ook voor het kind wilde zorgen. Dit was in het begin moeilijk maar hier zijn ze toch samen uitgekomen en verdelen de taken nu 50/50. Patrick is in tegenstelling tot zijn eigen vader emotioneel beschikbaar en leert zijn zoon dat huilen mag.
– Peter (59) heeft 4 kinderen tussen de 23-33 jaar uit zijn eerste relatie waarbij 2 kleinkinderen van zijn oudste zoon. Daarnaast heeft hij 2 zoons van 11 en 16 jaar uit zijn vorige relatie waarvoor hij de helft van de week zorgt. Hij heeft bewust gekozen voor actief vaderschap, met alle ups-anddowns van dien. Peter komt zelf uit een traditioneel gezin waar de vader vooral kostwinner was, afstandelijk en nooit genegenheid of liefde liet zien. Hij kreeg nooit een zoen of een knuffel van zijn vader. Dit wil hij dus zelf juist wel aan zijn kinderen meegeven. Peter heeft gekozen voor actief co-ouderschap voor zijn 2 jongste kinderen. Van woensdag t/m zaterdag zorgt hij hiervoor. Hij levert ook nog vrije dagen in om de kinderen naar school te brengen. Goed overleg en strikte afspraken, ook over de financiën maken goed co-ouderschap mogelijk. “Je bent het ouderschap allebei aangegaan, dan moet je het ook tot een goed einde kunnen brengen”, aldus Peter. Verder wordt genoemd dat voor alleenstaande ouders maar liefst 29 regelingen zijn , “daar moet je bijna voor gestudeerd hebben”.
– Koen (zestiger, weduwnaar) is kersvers opa geworden (6 weken). Hij ziet hierdoor zijn dochter en schoonzoon veranderen en vertelt graag over het wonder van zijn kleindochter waarvoor hij 1 dag per week gaat zorgen. Hij wil zijn kleindochter graag van dichtbij groter zien worden. Als vader werkte hij in het verleden parttime zodat hij ook actief voor zijn dochter heeft gezorgd. Dit werd 30 jaar geleden nog als vreemd gezien bij mannen. Koen vindt dat er geen verschil is in het opvoeden van een jongen of een meisje. Hij heeft zijn zoon en dochter heel gelijkwaardig opgevoed en evenveel aandacht gegeven. Verschil zit meer in dat het twee verschillende mensen zijn. Bij ‘dit is mannelijk’ heeft Koen zich nooit echt thuis gevoeld.

De interviews met al deze vaders gaven een mooi inkijkje in de wereld van het actief vaderschap en onderstreepten het belang van een vader die ook de zorg voor de kinderen op zich neemt.

Naast de gesprekken met vaders gaven we informatie over het vaderschapsverlof in Nederland en hoe dat zich verhoudt tot andere landen. Nederland bleek er niet goed vanaf te komen, al is het sinds 2019 wat verruimd. Vaders mogen nu het aantal uren dat ze gemiddeld per week werken opnemen, dus dat komt neer op 1 werkweek.

Vervolgens gaf Patrick Timmermans een interessant kijkje in zijn werk als vadercoach dat nog een staartje zou krijgen in de vorm van verdere samenwerking tussen Vader Visie en Feniks. Vanaf 9 oktober 2019 startte Patrick namelijk bij Feniks met de training ‘Relaxed met je Ex’, speciaal voor gescheiden vaders die de band met de moeder van hun kind(eren) willen verbeteren. Hiermee heeft Feniks de primeur van deze bijzondere training én haar eerste training voor mannen in huis! Patricks werk gaat over het leren leiding nemen over je leven en je vaderschap. Doelen zijn om boosheid los te laten, en met rust en kracht in je vaderschap te komen staan. Dit doet hij door middel van verschillende soort trainingen en activiteiten, zoals Vadercafés, ‘de geheelde vaderrelatie’ en de bovengenoemde ‘Relaxed met je Ex’. Hiermee sloten we deze mooie Mans Genoeg avond af over actief vaderschap.

“Mans Genoegen
in hallen en kroegen
in kannen en..
duigen, want als pissige kruiken
beter even onderduiken
geen energie hier zuigen maar geef
desnoods door eindeloos voegen
dat kleine beetje mans genoegen” 

Peer de Graaf

Aankondiging

Steeds meer mannen willen actief vader zijn en meer taken in de opvoeding van de kinderen op zich nemen. In de praktijk lopen zij toch nog vaak tegen belemmeringen aan, zoals stereotypering van mannelijkheid (mannen zijn kostwinner en zorgen niet), wetgeving (hoe is in Nederland het vaderschapsverlof geregeld en hoe verhoudt ons land zich hierin tot de rest van Europa?) en het persoonlijke (de relatie met (ex-)partner, je werk en (de behoefte aan) tijd voor jezelf, de relatie met je eigen vader, etc.).

Vader-forum

Tijdens deze avond gingen we een openhartig gesprek aan met een aantal rolmodellen op verschillende vormen van vaderschap, zoals een kersverse vader, een alleenstaande vader, een actieve opa, e.a. Zij vertelden met plezier iets over hun vaderschap en de mooie en minder leuke ervaringen waar ze tegenaan lopen/liepen. Hoe hebben zij met hun partner de combinatie van arbeid en zorg verdeeld? Wat zijn de voor- en nadelen van fulltime of parttime werken, en van een partner die ook voor inkomen zorgt (of niet)? Hoe ben je zelf opgevoed en heb je hier iets uit meegenomen om zelf juist wel of niet te doen? Wat wil je je kinderen meegeven en maak je daarin verschil tussen je zoon en dochter? Wat is een vader anders dan een moeder?

Hoofdgasten

De inspirerende hoofdgasten deze avond waren Patrick Timmermans (Vader Visie), die o.a. iets over zijn werk als vadercoach vertelde, en Peer de Graaf (zanger, presentator, cabaretier én actief vader), die zijn improvisatiekunsten losliet op het thema. Beide gasten deelden in het vader-forum e.e.a. over hun vaderschap. Natuurlijk gaven we ook info over het vaderschapsverlof.

Patrick Timmermans:

Patrick is voor een opvoeding waar vaders een grotere en actievere rol spelen. Vaders hebben namelijk een voorbeeldfunctie voor m.n. hun zonen. Als vadercoach ondersteunt Patrick vaders om vanuit hun kracht en hun hart in het vaderschap te staan. Om vaders op te roepen hun verantwoordelijkheid, talent en hun taak zo goed mogelijk in te vullen als ze kunnen. Zodat kinderen opgroeien met de rijkdom van een vader.

“Vader zijn is één van de mooiste dingen in het leven van een man en kan je veel plezier en rijkdom geven. Tegelijkertijd zie ik om mij heen vaders worstelen in hun vaderschap. Dat raakt me omdat ik het herken. En ook omdat ik uit mijn ervaringen en die van anderen weet dat het anders kan. Bij veel van die vaders is er het verlangen en de wil naar een ontspannen, vreugdevol, liefdevol en vervullend vaderschap. Voor die vaders die zo graag willen en zichzelf hierin tegenkomen ben ik met Vader Visie gestart. Dat vaderschap (voor ieder) zijn eigen uitdagingen heeft maakt het ook zo fascinerend! En geeft iedere vader een enorme kans voor persoonlijke groei. Ook dat herken ik zelf. En dat maakt mijn passie met Vader Visie nog groter.” – Patrick Timmermans

Peer de Graaf:

Peer woont en werkt al vele jaren in Tilburg en is als improvisator, zanger, presentator en entertainer een echt podiumdier. Daarnaast geeft hij o.a. theaterworkshops als docent, geeft hij theatrale rondleidingen in de Piushaven en de Spoorzone en treedt hij op met diverse gelegenheidsbands. Hij ontving voor zijn theater en muziekwerk te Tilburg in 2003 de Ad Vinkenprijs. Dit alles combineert Peer met zijn actief vaderschap!

“Als 45-jarige jongen vader worden was voor mij de mannelijkste ervaring in mijn leven. In 2003 begon mijn volwassenheid.” – Peer de Graaf