Hij voor Zij: Hoe kunnen mannen geweld tegen vrouwen stoppen? - 26 september 2019

Verslag Hij voor Zij

Op 26 september vond het grote ‘Hij voor Zij’ evenement plaats in de Bibliotheek LocHal. Het was een zeer inspirerende en enerverende avond met een prachtige opkomst van ruim 80 betrokken mensen, waarvan ongeveer de helft mannen! Ook de masterclass ‘Waarom Feminisme Goed is voor Mannen’ van Jens van Tricht die in de middag van 26 september werd gegeven was drukbezocht (+/- 20 deelnemers) en succesvol. Dat uitgerekend deze Mans Genoeg – avond met zo’n gevoelig en taboedoorbrekend onderwerp als geweld tegen vrouwen veel publiek trok, stemde Feniks en de samenwerkingspartners hoopvol. Met hun aanwezigheid toonden de mannen in de zaal zich al geïnteresseerd in het onderwerp. Maar de meesten bleken toch nog onder de indruk van hoe weinig zij zich eigenlijk nog bewust waren van de omvang en onderliggende oorzaken van het probleem, en van hun eigen rol daarin. ,,Het idee van ‘ach, zo doen mannen nu eenmaal’ daar moeten we vanaf”, klonk het na afloop. Ook emancipatie-wethouder Rolph Dols van de gemeente Tilburg, die de avond opende, was onder de indruk van de rol die de niet-daders spelen bij het in stand houden van het geweld. ,,Ik zeg tegen mijn dochters weleens dat ze zich anders moeten kleden als ze uitgaan, maar het zijn juist de mannen die we meer moeten aangespreken op hun gedrag.”, merkte Dols op nadat hij op verzoek van Stichting Stop Straatintimidatie een VR-experience meemaakte waarin hij door de ogen keek van een jonge vrouw die op straat geïntimideerd wordt. Hiervan was hij zichtbaar onder de indruk. Ook ging de wethouder in op een brief die Feniks ontving van een jonge vrouw over een vrouwonvriendelijke attractie op de Tilburgse Kermis. Hierop beloofde Dols (die ook kermiswethouder is) dat deze attractie er volgend jaar niet meer zal staan als de kermisexploitant de attractie niet aanpast. Daarnaast sprak hij met de jonge vrouw, die in het publiek zat, af om volgend jaar samen met hem over de kermis te lopen om te kijken of de Tilburgse Kermis aan de eisen voldoet om er inclusieve, veilige en fijne belevenis van te maken voor iedereen.

De cijfers over geweld tegen vrouwen liegen er niet om. In Nederland krijgt 45 procent van de meisjes na haar vijftiende te maken met (seksueel) geweld. En van de 10 daders zijn er 9 man. Maar de meeste mannen zijn geen dader. Juist die groep mannen werd tijdens deze Mans Genoeg-avond geconfronteerd met hun eigen rol. Want, stelde hoofdspreker en oprichter van Emancipator Jens van Tricht, juist deze mannen kunnen iets doen tegen het geweld. , Veel mannen zeggen: ‘‘Ik doe dat niet, dus hoezo moet ik daar iets aan veranderen?’ Mannen moeten inzien dat ze, ook al gebruiken zij zelf geen geweld, wel degelijk kunnen bijdragen aan de oplossing, want zolang zij zwijgen en de andere kant opkijken zijn zij nog steeds onderdeel van het probleem. Je kan overal beginnen, bijvoorbeeld door andere mannen aan te spreken op hun grensoverschrijdende gedrag.” Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we ook al zaken als ‘kleedkamerpraat’, seksistische opmerkingen en grappen, schuldvraagomkering enz. Deze ogenschijnlijk onschuldige zaken vormen de context/cultuur waarin geweld tegen vrouwen, seksisme en genderongelijkheid plaatsvindt en wordt gebagatelliseerd, genormaliseerd en gelegitimeerd. Als je verandering wilt moet je zelf ook bereid zijn om te veranderen! Met video’s liet Jens van Tricht zien wat het schadelijke effect is van stereotypering van mannelijkheid. Hieronder een aantal links naar de filmpjes die voorbijkwamen tijdens zijn lezing:

Over het trainingsweekend van Emancipator: https://www.youtube.com/watch?v=-F_BcCYcook

Over een ongeboren meisje dat haar vader aanspreekt: https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30&t=11s

Over toestemming: https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ

Over het verschil tussen ergens niet mee eens zijn (passief) en ergens iets aan doen (actief): https://www.youtube.com/watch?v=jm5DWa2bpbs

Tijdens de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van Stichting Stop Straatintimidatie, Stichting NO Thanks, Blauwe Maan – Hulp na onvrijwillige seks en misbruik en Veilig Thuis Midden-Brabant aanwezig om deel te nemen aan het gesprek. Zij vertelden ieder over hun organisatie, ervaringen en pogingen om tot een oplossing van het geweld te komen. Door uitloop van het programma was er minder tijd over voor de stellingen, waardoor Feniks heeft besloten nog een avond te besteden aan dit thema in 2020, waar meer tijd zal zijn om ook met het publiek in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor dit probleem en het betrekken van mannen hierbij. Wat in ieder geval wél uit de discussie naar voren kwam, is dat vrijwel iedereen het er mee eens is dat er een apart laagdrempelig meldpunt moet komen voor (seksuele) straatintimidatie in Tilburg. Hierbij werd de voorkeur gegeven aan een app, waarbij je makkelijk kunt aangeven wat je is overkomen en waar je slachtoffer bent geworden van (seksuele) straatintimidatie. Dit is een stuk laagdrempeliger dan aangifte doen en de gemeente kan hierdoor gemakkelijk de zogenaamde ‘hotspots’ in kaart brengen. Zo kwam er ook een idee uit de zaal om de ‘BuitenBeter App’ hierop aan te passen.

Tot slot, de belangrijke concrete aanbevelingen uit deze bijeenkomst voor mannen om geweld tegen vrouwen te bestrijden:

– Onderken het probleem.
– Probeer geweld te signaleren en kijk niet de andere kant op.
– Ondersteun het slachtoffer, loop bijvoorbeeld mee met een vrouw die geïntimideerd wordt of vraag of ze oké is. Laat zien dat je er bent.
– Motiveer zowel slachtoffer als dader om hulp te zoeken. 
– Spreek je uit tegen geweld en ongewenst gedrag. Durf ook je vrienden aan te spreken.
– Praat over dit onderwerp met andere mannen.
– Nee betekent nee! En ‘géén nee’ betekent NIET ‘ja’. Wees je bewust dat iedereen eigen grenzen heeft. Ga daar nooit overheen. Goede communicatie is dus belangrijk; check of je toestemming hebt.
– Wees een voorbeeld en daarmee rolmodel voor jongens en andere mannen!
– Durf kwetsbaar te zijn en over je emoties te praten. Door mannenemancipatie doorbreken wij schadelijke stereotyperingen van mannelijkheid en zorgen we voor meer medemenselijkheid in de samenleving.

Aankondiging

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem: bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt na haar vijftiende te maken met (seksueel) geweld. Misschien heeft jouw partner, dochter, nabije familie/vrienden hier ook mee te maken gehad? In negen van de tien gevallen wordt dit geweld gepleegd door een man. De meeste daders van geweld zijn dus mannen, maar de meeste mannen zijn geen dader. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mannen onderdeel worden van de oplossing? Wat kun JIJ als man doen om geweld tegen vrouwen te bestrijden? En wat kun je doen als je getuige bent of een vermoeden hebt van geweld? Op 26 september staan deze vragen centraal en gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden. Burgemeester Theo Weterings zal de avond openen als Tilburgse projectleider van het Rijksoverheidsprogramma ‘Veilige Steden’. Hoofdgast is Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator en auteur van ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’. Samen met Stichting Stop StraatintimidatieStichting No ThanksBlauwe Maan – hulp na onvrijwillige seks en misbruikVeilig Thuis Midden-Brabant én het publiek gaan we de dialoog aan over het thema. Ten slotte zorgt Baron voor een spetterende muzikale afsluiting! Kom jij ook? De officiële uitnodiging/flyer volgt na de zomervakantie. Op Facebook is een speciale event-pagina aangemaakt, dus zorg dat je daar ‘geïnteresseerd’ aanvinkt als je geen updates of extra informatie wilt missen, die alleen in het evenement gedeeld worden: https://www.facebook.com/events/422002308398884/

Wanneer: do 26 september 2019, 19:45 – 22.00 uur (inloop 19:30)
Waar: de Kennismakerij, LocHal, Burg. Brokxlaan 1000, Tilburg
Toegang: gratis (iedereen is welkom!)
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar laurens.kleijntjens@fenikstilburg.nl

Andere activiteiten i.h.k.v. Stop geweld tegen vrouwen:

26 sept , 12.00 – 16.00 uur: Wegens succes herhaald: op dezelfde dag als de thema-avond geeft Jens van Tricht weer een masterclass mannenemancipatie bij Feniks: “Waarom Feminisme Goed is voor Mannen”. Interesse? Stuur een mail naar laurens.kleijntjens@fenikstilburg.nl. Deelname is gratis en inclusief lunch! Facebook-event: https://www.facebook.com/events/487208705415345/

11-13 oktober: Het inspirerende en ‘life changing’ trainingsweekend ‘Buiten de Box’ voor mannen die geweld tegen vrouwen willen stoppen, georganiseerd door Emancipator. Als je vanuit een organisatie deelneemt (voorwaarde) kun je naderhand een aanvraag doen uit het campagnefonds om een eigen campagneactiviteit te organiseren i.h.k.v. ‘het betrekken van mannen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen’. Meer info: https://www.emancipator.nl/deltaplan/trainingsweekend2019/, vragen: mail naar info@emancipator.nl. (Ook dit weekend heeft een eigen evenement-pagina op Facebook)

November-december: White Ribbon Campagne 2019. In deze periode worden door heel Nederland en dus ook in Tilburg activiteiten uitgevoerd door o.a. deelnemers aan het trainingsweekend. Van 25 november t/m 10 december zijn ’The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence’.

Houd voor alle thema-avonden en activiteiten van Mans Genoeg onze website https://www.fenikstilburg.nl/Mans-genoeg.html en www.facebook.com/fenikstilburg in de gaten.