Het Jaar van de Man - 14 maart 2019

Verslag Het Jaar van de Man

Op donderdag 14 maart ging Mans Genoeg van start. Én hoe! Er waren ruim 60 enthousiaste aanwezigen, waarvan zeker 50 mannen! Het ‘jaar van de man’ werd op een ludieke wijze geopend door Erik de Ridder, wethouder van emancipatie in Tilburg. Na zijn welkomstwoord, waarin hij de noodzaak van de doorbreking van ingesleten rolpatronen toelichtte en Feniks prees voor het onvermoeibaar aan de kaak stellen van emancipatoire thema’s en problematiek, knipte hij zijn eigen stropdas af als openingsritueel voor het eerste jaar Mans Genoeg. Hierna gaf projectleider Laurens Kleijntjens een presentatie over de stereotypering van mannelijkheid en de schadelijke gevolgen die hiermee samenhangen. Er was volop interactie tijdens zijn presentatie. Zo legde hij het publiek een raadsel voor, deed hij een gedachte-experiment en haalde hij antwoorden op uit de zaal tijdens een brainstorm over “mannelijke” en “vrouwelijke” eigenschappen, die op grote vellen papier werden opgeschreven. Aan de hand van grafieken, afbeeldingen en filmpjes lichtte Laurens toe waarom het na 100 jaar Vrouwenkiesrecht in 2019 nu tijd is voor de man om te gaan eMANciperen. Thema’s als mannen en zorg, actief vaderschap, taboes op hulp zoeken door mannen, het betrekken van mannen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen en ‘toxic masculinity’ kwamen voorbij. Op deze onderwerpen zal tijdens de volgende thema-avonden uitgebreider in worden gegaan. Deze eerste avond had vooral als doel een kader te schetsen en vormt als het ware de paraplu waaronder alle thema’s hangen. Na de presentatie van Laurens voerden hoofdgasten Jeroen de Leijer en Frans van der Meer een speciaal voor deze avond gemaakte poppensketch op met hun typetjes Ferry van de Zaande, Fred van Boesschoten en Eefje Wentelteefje, die al jaren wereldberoemd zijn in Tilburg en omstreken. Ferry en Fred staan erom bekend dat zij volkse, lompe, ongenuanceerde en vaak seksistische taal uitslaan. Eefje Wentelteefje en haar moeder bevroegen hen op kritische wijze over feminisme en emancipatie, maar zoals verwacht niet met het gewenste effect. De sketch, die door de meeste aanwezigen hilarisch werd gevonden, vormde goede voeding voor een aansluitende dialoog. Gerda de Vries, directeur van Feniks ging in gesprek met het publiek. Zij bleken een zeer diverse groep te zijn, wat betreft leeftijd, opleiding en bekendheid met het thema. We spraken o.a. een docent, student en een man die parttime in de zorg werkt en daarnaast de zorg voor zijn kinderen op zich neemt. Tijdens de dialoog kwam vanuit het publiek o.a. de wens naar voren om handvaten aangereikt te krijgen om zich los te kunnen maken van genderstereotiepe verwachtingen en dus meer ‘mens’ te worden in plaats van enkel ‘mans’. Centraal in de dialoog stond ook dat mantelzorg meer erkend zou moeten worden door Werk & Inkomen en de vraag naar meer diverse genderprofielen en seksualiteit. Feniks gaf aan hier tijdens volgende thema-avonden verder op in te gaan en legde uit dat er bij Feniks ruimte is om op eigen initiatief met een aantal mannen praatgroepen op te richten om verder op onderwerpen in te gaan. Er was zoveel enthousiasme vanuit het publiek dat we nog de hele avond hadden kunnen doorpraten. Na de dialoog zong Frans van der Meer een tweetal gevoelige liedjes over de liefde en de rol van man en vrouw daarin. Als afsluiting werden alle gasten bedankt met een flesje Jankbier, waarbij de bedenker hiervan d.m.v. een filmpje uitlegde dat dit bier speciaal is ontwikkeld voor mannen om samen te kunnen praten over emoties. En zo was de kop van Mans Genoeg eraf, een zeer geslaagde avond met veel inbreng, belangstelling, enthousiasme en een geweldige sfeer. Er wordt nu al reikhalzend uitgekeken naar de volgende thema-avond op donderdag 23 mei over ‘actief vaderschap’.

Aankondiging

In 2019 vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Na 100 jaar vrouwenemancipatie wordt het voor de man ook eens tijd om te gaan eMANciperen. En daarom wordt 2019: het jaar van de man!

Deze feestelijke eerste thema-avond i.h.k.v. het tweejarige project ‘Mans Genoeg’ staat in het teken van de stereotypering van mannelijkheid. In hoeverre zijn mannelijk/vrouwelijkheidscoderingen bepaald door onze cultuur en maatschappij? Wat heeft deze tweedeling in m/v voor gevolgen? Welke problemen worden veroorzaakt door stereotype mannelijkheid? En wat betekent ‘toxic masculinity’ eigenlijk? Kort gezegd: we leggen de traditionele (patriarchale) mannelijkheid onder de loep en gaan hierover de dialoog aan. Zijn deze traditionele opvattingen over mannelijkheid nog wel houdbaar anno 2019?

Erik de Ridder, wethouder van emancipatie in Tilburg, opent op ludieke wijze het jaar van de man. Hoofdgasten zijn Frans van der Meer en Jeroen de Leijer:

Eefje Wentelteefje legt Fred van Boesschoten langs de feministische meetlat.

Frans van der Meer en Jeroen de Leijer zijn poppenspelers. Mannen die met poppen spelen… Zijn dat eigenlijk wel echte mannen? Jeroen de Leijer doet met een hoog stemmetje net alsof hij Eefje Wentelteefje is, een meisje met vlechtjes. Daarbij verkleedt hij zich ook nog eens regelmatig als vrouw, of wat daarvoor door moet gaan. Frans van der Meer maskeert zijn gebrek aan mannelijkheid door zijn alter ego’s Fred van Boesschoten en Ferry van de Zaande stoere macho-taal uit te laten slaan. Daarnaast maakt hij gevoelige liedjes over de liefde of het gebrek daaraan. Wat zijn dit voor mannen? Zijn ze wel mans genoeg? En hoe denken zij over de beeldvorming over mannen en vrouwen?