Orange the World - 2 en 9 december 2020

Orange the World 2020

Ieder jaar wordt van 25 november t/m 10 december 16 dagen actie gevoerd om aandacht te vragen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Orange the World is een campagne van de Verenigde Naties (UN Women) waarbij wereldwijd stil wordt gestaan bij gender-gerelateerd geweld. Ook in Nederland is dat hard nodig! Want wist je dat:

  • meer dan driekwart van alle vrouwen te maken krijgt met seksuele straatintimidatie?
  • bijna de helft van de vrouwen in Nederland te maken krijgt met fysiek en/of seksueel geweld?
  • 10% van alle vrouwen in Nederland een verkrachting heeft meegemaakt?
  • er in Nederland iedere 10 dagen een vrouw wordt vermoord?
 

In veel gevallen van ernstig psychisch en lichamelijke mishandeling gaat het om partner- of ex-partnergeweld. Schrikbarend is dat 9 op de 10 plegers van fysiek of seksueel geweld mannen zijn. Maar hoewel de meeste daders mannen zijn, zijn de meeste mannen gelukkig geen dader. Maar wel iedere man kan iets doen tegen geweld en deel worden van de oplossing. Er wordt nog te vaak gedaan alsof het een vrouwenprobleem betreft, terwijl geweld dus wel degelijk een mannenzaak is. En daarom besteden wij net als vorig jaar weer veel aandacht aan het betrekken van mannen als deel van de oplossing van geweld. Ook dit jaar zal de december-editie van Mans Genoeg daarom weer in het teken staan van Orange the World en de bestrijding van geweld tegen vrouwen. En dat doen we dit jaar met een speciale uitzending op Omroep Tilburg op 2 december! Daarnaast zal er op 9 december een online Deltaplan bijeenkomst plaatsvinden voor Tilburgse organisaties en professionals die werken met jongens en mannen en zich willen inzetten bij het voorkomen van gender-gerelateerd geweld. Hieronder lees je meer over beide events. Daarnaast vind je een overzicht van concrete tips voor mannen om deel te worden van de oplossing, informatie en blogs m.b.t. de White Ribbon campagne en petities van Un Women en stichting Rutgers. Dus doe met ons mee om geweld tegen vrouwen te stoppen!

Woensdag 2 december, 19.10 uur – uitzending Omroep Tilburg

Op woensdag 2 december is een speciale uitzending gewijd aan de Orange the World-campagne in Tilburg. De uitzending staat in het teken van het betrekken van mannen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. We spreken o.a. met Gulcan, ervaringsdeskundige huiselijk geweld, Rolph Dols, Tilburgse wethouder van emancipatie, Pien Merkx, voorzitter van COC Tilburg, Breda en omgeving, en Laurens Kleijntjens, projectleider van Mans Genoeg bij Feniks. Net als vorig jaar worden er op de markt op het Koningsplein oranje rozen uitgedeeld en Frans van der Meer trakteert ons op een poppensketch. 

Sponsors
Deze speciale Mans Genoeg uitzending i.h.k.v. Orange the World wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Emancipator/White Ribbon Campagne, Gemeente Tilburg en Omroep Tilburg.

Concrete tips om deel te worden van de oplossing
Heb je naar onze uitzending gekeken? Dan weet je dat ook JIJ het verschil kunt maken. Hieronder een aantal concrete tips om deel te worden van de oplossing.

– Erken dat geweld (meestal) een mannenprobleem is.
– Heb je vermoedens van huiselijk geweld? Je kunt dit altijd melden of advies vragen door te bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Kijk voor meer informatie op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl waar je ook informatie vindt over signalen. Als je iemand goed kent waarvan je vermoedens hebt, durf er dan ook naar te vragen en zowel dader als slachtoffer te motiveren om hulp te gaan zoeken. Sterk Huis biedt bijvoorbeeld hulpverlening aan relaties en gezinnen.
– Probeer straatintimidatie en geweld op straat te signaleren. Ondersteun het slachtoffer, loop bijvoorbeeld mee met een vrouw die geïntimideerd wordt of vraag of ze oké is. Laat merken dat je er bent voor haar. Is een situatie dreigend/gevaarlijk? Bel dan 112.
– Is de dader in functie of maak je intimidatie mee op het werk? Overweeg dan om melding hiervan te doen bij de instanties of leidinggevenden. Kijk hier voor meer info voor werknemers en werkgevers.
– Spreek je uit tegen geweld en seksistisch gedrag. Belangrijk is ook dat je je vrienden durft aan te spreken als zij seksistische en objectiverende opmerkingen over vrouwen maken.
– Praat over dit onderwerp met andere mannen. Doorbreek het taboe!
– Nee betekent nee! En ‘géén nee’ betekent NIET ‘ja’. Wees je bewust dat iedereen eigen grenzen heeft. Ga daar nooit overheen. Goede communicatie is dus belangrijk; check of je toestemming hebt.
– Praat met jongens over grenzen, seksualiteit en versieren.
– Durf kwetsbaar te zijn en over je emoties en problemen te praten met iemand die je vertrouwt of met een professional. Geweld is NOOIT de oplossing. Deze thema’s komen veel aan bod in ons project ‘Mans Genoeg’. Op de Mans Genoeg-pagina kun je verslagen van onze bijeenkomsten en blogs lezen en filmpjes kijken over mannenemancipatie. We zien je graag op onze thema-avonden!

Woensdag 9 december, 13.00 – 14.00 uur – online Deltaplan bijeenkomst

Hierbij nodigt Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg u/uw organisatie van harte uit om op woensdag 9 december van 13.00 tot 14.00 uur deel te nemen aan de online bijeenkomst voor professionals die werken met jongens en/of mannen en zich willen inzetten voor het voorkomen van gender-gerelateerd geweld:

Geweld tegen vrouwen wordt in meer dan negentig procent van de gevallen gepleegd door mannen. Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen kunnen en dienen bij te dragen aan het voorkomen van geweld. Onze landelijke partner Emancipator organiseert sinds 2016 de Nederlandse White Ribbon Campagne, om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en de rol van mannen en mannelijkheid daarin, en mannen op te roepen zich uit te spreken. Sinds 2018 werken we aan het ‘Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gender-gerelateerd geweld’: een nationaal netwerk van organisaties en individuen met wie we dit onderwerp op de agenda zetten.

Samen met Emancipator werkt Feniks aan de lokale Tilburgse insteek van het Deltaplan. We nodigen u en/of uw organisatie die zich inzet om geweld te voorkomen uit om daar met ons de nodige volgende stappen in te ondernemen.

Tijdens deze online bijeenkomst stellen wij onze partner Emancipator aan u voor, hoort u alles over het Deltaplan en het werken met jongens en mannen om geweld te voorkomen. Ook krijgt u informatie over het werk van Feniks; wat er in Tilburg al gebeurt, al is gebeurd en onze gezamenlijke agenda voor de komende jaren.

De bijeenkomst is gericht op Tilburgse organisaties en professionals maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Na aanmelding ontvangt u het programma.

De online bijeenkomst was inspirerend en veelbelovend. In 2021 gaan we verder om samen volgende stappen te zetten met het Tilburgse netwerk! De deelnemers ontvangen hierover nog een mail.

White Ribbon Campagne 2020

Ook Feniks en Mans Genoeg spelen dit jaar weer een rol in de White Ribbon Campagne van Emancipator, die ieder jaar tegelijkertijd met Orange the World wordt gevoerd, met als doel mannen te betrekken bij de bestrijding van gender-gerelateerd geweld. ‘Ben jij de man die je wilt zijn?’ is de vraag die centraal staat in de campagne. 

Traditionele opvattingen over mannelijkheid zorgen voor veel problemen, zowel voor mannen zelf als voor de wereld om hen heen. Zo hangt geweld sterk samen met normen en verwachtingen voor mannen en mannelijkheid, en om geweld te voorkomen moeten we veranderen wat het betekent om man te zijn. Wat voor man wil jij zijn?

Bekijk hieronder het campagnefilmpje waarin ook Laurens van Feniks te zien is. Vanaf 25 november gaat ook de blogmarathon weer van start, met elke dag blogs van mannen die zich inzetten tegen geweld en vóór nieuwe vormen van mannelijkheid. Lees hier het eerste en tweede deel van de White Ribbon-blog van Laurens: ‘Mannen, sta op en spreek je uit!’
#watvoormanwiljijzijn #bethemanyouwishtosee #betheman #bethehuman

Teken de petities van UN Women Nederland en Rutgers

In Nederland wordt maar een klein aantal van de geweldsincidenten gemeld, het merendeel van de slachtoffers meldt het zelfs niet bij vrienden of andere vertrouwde mensen. Slechts 10% meldt bij een instantie. Gemiddeld vinden er minimaal 33 incidenten van geweld achter de voordeur plaats voordat melding wordt gemaakt, en duurt dit geweld 7 jaar voort voordat er iets aan gedaan wordt. Hoog tijd om daar verandering in te brengen!

Teken de petitie van UN Women Nederland.

Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor. Ieder slachtoffer is er een te veel. Daarom willen we dat de overheid nu in actie komt en veel meer investeert in het voorkomen van seksueel geweld. Het geweld moet stoppen! Wij trekken de grens en zeggen #TotHier. Wat moet er gebeuren?

  • Betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten
  • Betere opleidingen voor betrokken professionals
  • Meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren