Partners

Feniks kan niet zonder haar waardevolle partners!

Feniks werkt samen met tien andere Tilburgse organisaties in MENSS. MENSS staat voor Meedoen en Sociale Stijging. MENSS biedt inwoners van Tilburg de mogelijkheid om stappen te zetten om mee te doen in de samenleving. Wij zien dat sociale uitsluiting, armoede, eenzaamheid en gewoon pech ervoor zorgen dat sommige mensen niet meer volledig deelnemen aan het dagelijkse leven. Samen bouwen wij aan een steunend netwerk. We bieden activiteiten, cursussen en trainingen waar mensen elkaar ontmoeten en leren. We geven ondersteuning bij praktische vragen en we verzorgen de begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk. Onze impact is dat iedere Tilburger, die dit wil en kan, meedoet en zich verder kan ontwikkelen. Bij MENSS geloven wij dat ieder mens van betekenis is en door mee te doen een bijdrage kan leveren aan de Tilburgse samenleving. Het meedoen leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de mensen, hun omgeving en onze stad.

MENSS helpt je vooruit

Iedereen hoort graag ergens bij, doet graag mee in de maatschappij. Soms lukt dat door omstandigheden even niet. (Vrijwilligers)werk en meedoen aan leuke activiteiten kunnen je dan op weg helpen. Ook sociale contacten zijn daarbij erg belangrijk.

MENSS bestaat uit 

In MENSS werken de volgende partners samen: ContourdeTwern, De Krachtcentrale 013, MST, Broodje Aap & Linke Soep, GroeiTuin013, SK013, Het Ronde Tafelhuis, PortAgora, Quiet, Groeigoed013 en Feniks.

MENSS kijkt met je mee

– Voel jij je regelmatig eenzaam of heb je het idee dat je er alleen voorstaat?
– Wil je graag aan de slag maar vind je het moeilijk om die eerste stap te zetten?
– Denk je wel eens ‘ik zou graag…’ maar kom je er niet toe?
– Zoek je iemand die met je meekijkt naar wat jij zou willen of kunnen doen? 

MENSS staat voor je klaar

Neem dan contact op met MENSS. Een medewerker staat graag voor je klaar, gaat met je in gesprek en kijkt samen met jou naar wat je wilt en hoe je dat bereikt. Denk daarbij aan:
– Het uitbreiden van je vrienden-/kennissenkring zodat je je minder eenzaam voelt.
– Het volgen van een cursus waarin je leert te zeggen wat je denkt of voelt en wat je wilt gaan doen.
– Een training waarbij je je oriënteert op vrijwilligerswerk of betaald werk.
– Gewoon lekker meedoen aan een activiteit waarbij je andere mensen ontmoet.

Contact

Kies de organisatie die het best bij je past en ga in gesprek over wat je wilt en wenst. Vanuit dit gesprek bepaal je jouw vervolgstappen.
Feniks: (013) 542 18 96
ContourdeTwern: (013) 549 86 46
De Krachtcentrale: (013) 06 190 770 41
MST: (013) 580 08 55
GroeiTuin013: 06 307 595 72
Broodje Aap & Linke Soep: 06 427 035 96
SK013: 06 186 746 93

Meer informatie vind je op www.mensstilburg.nl.

Gemeente Tilburg

Naast onze subsidierelatie werken we op verschillende manieren fijn samen met gemeente Tilburg. Zo zijn we actief in enkele werkgroepen, hebben we korte lijntjes met de emancipatie-ambtenaren en wethouder, en stemmen we af bij evenementen als Orange the World. Daarnaast werkt Feniks prettig samen met de klantregisseurs (voorheen netwerkconsulenten) van Werk & Inkomen.

“Ik werk graag samen met Feniks omdat zij altijd de tijd nemen voor de vaak zeer kwetsbare klanten en daardoor weer een lichtpuntje zijn in het leven van de mensen. Zij zoeken altijd naar de mogelijkheden van mensen i.p.v. zich te laten leiden door de onmogelijkheden die mensen vaak zien.”

Mariska Vugts - klantregisseur Werk & Inkomen

Bibliotheek Midden-Brabant

Feniks werkt al jaren zeer prettig samen met Bibliotheek Midden-Brabant en met name de Kennismakerij, met wie we samen verschillende thema-bijeenkomsten organiseren zoals de succesvolle #MeToo Meetup, Internationale Vrouwendag en natuurlijk de Mans Genoeg avonden. De prachtige LocHal (de huiskamer van Tilburg) is een mooie en inspirerende locatie midden in de stad waar onze thema-bijeenkomsten goed bezocht worden.

“Feniks is voor de Bibliotheek Midden - Brabant een inspirerende en betrouwbare samenwerkingspartner. Al enkele jaren organiseren we in fijne samenwerking gezamenlijk thema-avonden over actuele onderwerpen. Hierin vullen we elkaars expertise en netwerken perfect aan waardoor onderwerpen als gender, #metoo en mannenemancipatie meer inhoud krijgen en een breed publiek bereiken. In 2019 organiseren we voor het eerst gezamenlijk Internationale vrouwendag en het op mannen gerichte ‘Mans Genoeg’!”

Eef van Eerdewijk - programmamaker Bibliotheek Midden-Brabant

Theater de Nieuwe Vorst

Ook aan Theater de Nieuwe Vorst heeft Feniks een hele fijne samenwerkingspartner waarmee we leuke en inspirerende thema-bijeenkomsten organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag, de voorstelling ‘De Première’ van Eveline van Rijswijk in het kader van 100 jaar Vrouwenkiesrecht en de theatervoorstelling ‘Oorlogsvrouwen’ van Karina Holla. Verwacht in de toekomst nog meer interessante thema-bijeenkomsten in dit prachtige Tilburgse theater!

Emancipator

Met deze landelijke organisatie voor mannenemancipatie werken we al jaren met veel plezier samen. In 2017 maakten we kennis met directeur Jens van Tricht, die bij ons een expertmeeting mannenemancipatie gaf. Sindsdien werken we veel samen om aandacht te vragen voor mannenemancipatie, gendergelijkheid en het betrekken van mannen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Dit doen we veel i.h.k.v. ons mannenemancipatieproject Mans Genoeg, maar ook bijvoorbeeld in het Deltaplan. Laurens, onze projectleider van Mans Genoeg, is ambassadeur van Emancipator.

“Dankzij Feniks is Tilburg erg actief op verschillende terreinen zoals ‘Veilige Steden’ en mannenemancipatie. Eerder organiseerden we samen de expertmeeting mannenemancipatie in Tilburg en hierop deed Feniks op eigen initiatief een aanvraag bij het Oranje Fonds voor het project Mans Genoeg, dat al veel draagvlak kent. Daarnaast is Feniks en daarmee Tilburg partner in een grote landelijke campagne om jongens en mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen. Emancipator kijkt dan ook erg uit naar verdere samenwerking!”

Jens van Tricht - directeur Emancipator

Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke verbindende speler in de belangenbehartiging bij politiek en overheid als het gaat om de rechten en participatie van vrouwen.

Toegang Tilburg

Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant.

ContourdeTwern

ContourdeTwern zet zich in voor het verbinden en versterken van de leefwereld in wijken en dorpen door middel van het vergroten van de leefbaarheid en het inzetten van vrijwilligers.

Quiet

Stichting Quiet Community Tilburg biedt sinds 2015 armoedeverzachting en versterking voor mensen in een kwetsbare financiële situatie.

"Quiet en Feniks hebben gezamenlijk hetzelfde doel en dit is om mensen weer vooruit te helpen op hun levenspad! Vandaar onze fantastische samenwerking met Feniks en hun vrijwilligers die hun hart op de juiste plek hebben!"

Henny van Erp Taalman Kip - coördinator inschrijfteam Quiet

Vader Visie

Een betere relatie met je ex, moeder van je kind(eren)?. Een betere relatie met je eigen vader? Vader Visie ondersteunt jou als vader om vanuit jouw eigen kracht in het vaderschap te staan.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Het fonds steunt elk jaar duizenden initiatieven die mensen met elkaar verbinden. De steun van het Oranje Fonds bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht.

Stop Straatintimidatie

Stichting Stop Straatintimidatie werkt samen met politici aan beleid bestaande uit monitoring, bewustwording en afstraffing van straatintimidatie.

“Met haar grote netwerk, expertise en doortastendheid is Feniks een enorme steun in onze aanpak van straatintimidatie.”

Pleun van Onzenoort - oud-voorzitter Stop Straatintimidatie

COC Tilburg, Breda en Omgeving

COC is een belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) en deze organisatie is voor hen aanspreekpunt in de regio Tilburg, Breda en omgeving.

Blauwe Maan

Hulp nodig na seksueel misbruik of geweld? Blauwe Maan – hulp na onvrijwillige seks en misbruik helpt je gratis. Er is geen wachtlijst en doorverwijzing is niet nodig. Regio Tilburg en Midden-Brabant.

IMW Tilburg

IMW helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen. Samen met u kijken zij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.

“Vanuit het IMW ben ik contactpersoon bij Feniks samen met mijn collega Inge Smits. Hierdoor zijn de lijnen kort en is het prettig samenwerken. In een aantal complexe casussen weet Feniks ons ook te consulteren.”

Katía Fonseca - IMW Tilburg

ReclaimNL

ReclaimNL bedenkt creatieve campagnes tegen seksuele intimidatie.

Sterk Huis

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft en biedt een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar ze samen met jou kunnen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. 

Atria

kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Atria staat voor en onderzoekt gelijke behandeling en kansen voor vrouwen en meisjes.

WOMEN Inc.

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Waar vrouwen volwaardig participeren in de samenleving en waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht sekse.

RIBW Brabant

RIBW Brabant begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten (vanaf 16 jaar) bij hun herstel, individueel of in een gezinssituatie.

‘’Met Feniks werk ik heel graag samen omdat zij zeer betrokken zijn bij hun deelneemsters en daarvoor kansen creëren. Een paar deelnemers van Feniks doen nu mee met het Kiem Uur Kookt in de Poorten en De IJpelaar. Het RIBW verwijst ook cliënten door naar Feniks zodat zij meer andere contacten opdoen en hun sociale netwerk leren versterken.” 

Rachel Borghaerts - RIBW Brabant

Diversion

Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Zij ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Vereniging BUS

BUS staat voor Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen. De ledengroepen van Vereniging BUS zijn hiermee vertrouwd en willen hun inzet versterken door samenwerking met andere organisaties.

Movisie

Landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

SK013

De workshops van SK013 hebben als doel ambitieuze personen te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Heb je ideeën om een eigen onderneming te starten? Of ben je werkeloos en weet je even niet waar je je focus voor de toekomst moet leggen? Dan zijn de workshops van SK013 iets voor jou!

“Wij werken graag met Feniks omdat zij vrouwen (en sinds kort ook mannen) helpen om zelfbewuster en zelfstandiger in het leven te staan. Hierbij leren personen zelf de stappen te zetten voor verdere zelfontplooiing, wat soms nodig is om een gelukkiger bestaan op te kunnen bouwen.”

Coaches Marjo Landsman en Niek Frijters - SK013

MST

Het MST is een laagdrempelige stedelijke voorziening met als doelstelling het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun streven naar een beter sociaal perspectief.

De Krachtcentrale

De Krachtcentrale begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben zij een breed aanbod op het gebied van re-integratie, participatiebegeleiding, stresspreventie en herstel.

ROC Tilburg

ROC Tilburg heeft een ruim aanbod van mbo-opleidingen afgestemd op jouw niveau en interesse, en het aanbod van stageplaatsen op de arbeidsmarkt.

“Feniks en ROC: samen sterk, voor gelijkwaardigheid en professionaliteit.”

Angel Bolanos en Fatima El Gram - docenten Welzijn ROC

Veilig Thuis Midden-Brabant

De medewerkers van Veilig Thuis Midden-Brabant hebben veel ervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar via het nummer 0800 2000 en via de chat op hun website. Ook als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld kun je daar terecht.

Ariënsfonds

Het Ariensfonds is ervoor om mensen uit de gemeente Tilburg in noodsituaties op korte termijn een financiële bijdrage geven, zodat ze weer voldoende houvast hebben om op eigen kracht verder te gaan.

Het Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. Het Ronde Tafelhuis biedt mensen een plek om samen te komen en activiteiten te organiseren.

Vincentius Vereniging Tilburg

De Vincentius Vereniging Tilburg zet zich in voor armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen, worden projecten ondersteund die voor of door Tilburgers zijn opgezet.

“Wij werken graag samen met Feniks omdat we zien dat ze zich geweldig inzetten voor de kansen van vrouwen; wat ons weer uitnodigt om daaraan ons bescheiden steentje te willen bijdragen.”

Liz Witkampf - Vincentius Vereniging

Dona Daria

Dona Daria, centrum voor emancipatie, participatie en empowerment, werkt aan de versterking van veerkracht en emancipatie van Rotterdammers.

Peerke Donders Park

Het Peerke Donders Park en Paviljoen is een Tilburgs museum waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Feniks gaf er een lezing over het vrouwelijke gezicht van armoede en deed een bijdrage aan de expositie over armoede in Tilburg.

UN Women

De United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, in het kort UN Women, is een taakgroep van de Verenigde Naties die zich inzet voor de gelijkberechtiging van vrouwen. UN Women organiseert o.a. ieder jaar Orange the World ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Regionaal Archief Tilburg

Het Regionaal Archief Tilburg (RA Tilburg / RAT) is de voortzetting van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg dat op zijn beurt in 1997 ontstond na het samengaan van het Gemeentearchief Tilburg en een deel van het Streekarchief Oisterwijk.

Stichting NO THANKS!

Concerten en festivals horen een veilige plek te zijn waar je, zonder risico op een billengrijper of een andere vorm van (seksuele) intimidatie, moet kunnen genieten van muziek. NO THANKS! wil bewustzijn creëren over dit probleem en het gevoel van veiligheid in concertzalen en op festivalvelden vergroten.

Fairspace

De visie van Fairspace is een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht geslacht, ras, gender of uiting van gender, zich veilig voelt in de openbare ruimte.

Rutgers

Al jaren werkt Rutgers aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en in Europa, Afrika en Azië.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

GGD Hart voor Brabant

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Dat is het doel van GGD Hart voor Brabant. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om mee te doen in de samenleving.

Het Juridisch Loket

U kunt altijd bij Het Juridisch loket terecht: of u nu veel of weinig verdient. Zij sluiten niemand buiten en zijn er voor alle particulieren én ondernemers. Met een direct juridisch advies.

Rechtswinkel Tilburg

Stichting Rechtswinkel Tilburg biedt sociaal juridische hulp en advies aan individuele personen of groepen, en werkt hard aan het bewerkstelligen of verbeteren van sociaal- juridische voorzieningen, met name gericht op de zwakkere partij van de rechtsverhouding.

Novadic-Kentron

Novadic-Kentron is de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant. Ze helpen iedereen die wil herstellen van problemen of een verslaving door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen. Jong of oud, ernstig verslaafd of nog helemaal niet: iedereen is welkom.

SMO Traverse

SMO Traverse is er voor diegenen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en problemen hebben op verschillende levensgebieden.

Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant | Zeeland staat voor een samenleving die mensgericht en inclusief is. Iedereen kan meedoen op een manier die past, hoe het leven ook loopt.

Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente. De SRT heeft als taak om de gemeenteraad en het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De Tilburgse Voedselbank

De Tilburgse Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die wekelijks aan ruim 600 huishoudens een voedselpakket ter beschikking stelt.

Taalnetwerk Midden-Brabant

Taalnetwerk Midden-Brabant helpt lokale en regionale organisaties om samen te werken in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast adviseert Taalnetwerk gemeenten in het opstellen van een beleid om laaggeletterdheid aan te pakken.

Stichting Leergeld Tilburg

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Leren en Werken Midden-Brabant

Leren en Werken Midden-Brabant bevordert de flexibiliteit en mobiliteit van werkenden, werkzoekenden en organisaties.

WO=MEN

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.

Bureau Clara Wichmann

Bureau Clara Wichman stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren.

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

Tilburg University

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat Tilburg University drijft. De oprichter Martinus Cobbenhagen vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor de universiteit.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit waar studenten en toponderzoekers samen werken aan een betere wereld.

Kringloopbedrijf La Poubelle

Wat je ook zoekt, bij La Poubelle staan de deuren altijd voor je open. Elke dag vind je nieuwe items in de winkel. Stuk voor stuk uniek, producten met een geschiedenis of een verhaal.

PortAgora Kringloopwarenhuis

PortAgora biedt betekenisvol werk voor mensen wiens talent tot ontwikkeling kan komen in een veilige én uitdagende omgeving. 

VluchtelingenWerk Tilburg

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Tilburg bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

CijferAdvies Tilburg

CijferAdvies Administratiekantoor Tilburg is gespecialiseerd in boekhoudingen, financial control, loonadministratie en fiscale zaken voor het MKB, maar ook ZZP’ers en particulieren zijn van harte welkom.

Thuisadministratie Tilburg

Het overzicht over de thuisadministratie kwijtraken kan allerlei oorzaken hebben. Als er dan in de directe omgeving niemand is die kan helpen, kunnen goed getrainde vrijwilligers tijdelijk een praktisch steuntje in de rug bieden.

Diamant-groep

De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf en draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Fontys Hogescholen

Fontys biedt tientallen opleidingen en cursussen aan, in alle soorten en maten en op bijna ieder gebied van de arbeidsmarkt.

Het Rode Kruis Tilburg

De vrijwilligers van Rode Kruis district Midden- en West-Brabant staan klaar om u te helpen. Met noodhulp, evenementenhulp, EHBO cursussen, bevordering van zelfredzaamheid en opsporing / contactherstel van vermiste personen.

CNV Connectief

CNV Connectief is een vakvereniging voor iedereen die werkt, gaat werken, werkt zoekt of heeft gewerkt in de sector onderwijs, overheid, publieke diensten en zorg & welzijn.

GVGT Tilburg

De missie van Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg is kennis en bewustzijn vergroten over de geschiedenis van tot slaafgemaakten en de koloniale geschiedenis van Nederland en het bestrijden van alledaags en institutioneel racisme.

RADAR

RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder discriminatie, die iedereen gelijke kansen biedt.

Full Colour

Een (Til)burgerinitiatief over diversiteit en inclusie. 

Toegankelijk Tilburg

Toegankelijk Tilburg is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in Tilburg.

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en is zowel regionaal als internationaal van betekenis.

Amnesty Tilburg

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie. Op elke laatste donderdag van de maand organiseren we samen een brief-schrijfactie tussen 13.30 en 15.00 uur bij Feniks.

De Rijksoverheid

Feniks heeft in haar werk te maken met verschillende ministeries zoals het Ministerie van OCW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.