Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie op het werk? Feniks gaat workshops organiseren!

Het is de laatste week “trending” nieuws, de schokkende onthullingen rondom het televisie-programma The Voice of Holland. Gisteren kwamen in de YouTube-show Boos slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de talentenjacht aan het woord. Helaas komt deze vorm van machtsmisbruik en seksuele intimidatie niet alleen in talentenjachten voor maar in alle (werk)situaties waar sprake is van ongelijke machtsrelaties. Feniks gaat daarom workshops organiseren waarin we ingaan op wat jij kunt doen tegen seksuele intimidatie op je werk.

Uit onderzoek van CNV blijkt dat 30% van de werkende vrouwen te maken heeft (gehad) met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar liefst 61% heeft te maken met seksuele intimidatie, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Bij mannen is dit 18%. Slechts 1 op de 3 bedrijven heeft hierop een protocol en een vertrouwenspersoon. Dit bedroevende cijfer gaf in september jl. o.a. aanleiding voor onze directeur Gerda de Vries om dit te benoemen in de gemeenteraad i.h.k.v. de nieuwe Tilburgse inclusienota, met het advies om dit als voorwaarde te stellen aan bedrijven waarmee de gemeente als opdrachtgever in zee gaat.

Als werkgevers niet (voldoende) opmerkzaam zijn en daders niet (tijdig) worden aangesproken/aangepakt op seksueel grensoverschrijdend gedrag, komt er geen einde aan en bestaat de kans dat vergrijpen alsmaar erger worden. Goed om daarbij te vermelden: je werkgever is verplicht om er alles aan te doen om seksuele intimidatie te voorkomen, en als het tóch gebeurt hierop actie te ondernemen. Helaas gebeurt dit echter op veel plekken niet of nauwelijks en kun je dus niet altijd terecht bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende, bedrijfsarts, ondernemings- of medezeggenschapsraad. Dit terwijl het juist zo belangrijk is om met iemand te praten die je gelooft en serieus neemt. Praten kan opluchten en erkenning is daarbij een sleutelwoord. Helaas wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag te vaak gebagatelliseerd en genormaliseerd, zoals o.a. blijkt uit de getuigenissen in Boos.

Heb je zelf iets vervelends meegemaakt en wil je graag je ervaring(en) delen? Bij Feniks kun je altijd terecht om erover te praten en je hart te luchten, advies te vragen of anoniem melding te doen. Graag herhalen we de belangrijke uitspraak die gisteren werd gedaan door Willy van Berlo van Rutgers in de uitzending van Boos: “De verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die de grens over gaat, niet bij degene die het overkomt.” Kortom, het is nooit jouw schuld!

In de workshops gaan we samen met een deskundige uitgebreid in op de bestrijding van seksuele intimidatie op het werk vanuit verschillende perspectieven (werknemer, werkgever, etc.). Nadere info volgt. Je kunt je alvast aanmelden door te mailen naar info@fenikstilburg.nl of te bellen naar (013) 542 18 96 (op woensdagen zijn we gesloten). Ook kun je bij ons dus terecht met je persoonlijke verhaal, klein of groot; bij Feniks staan we altijd voor je klaar met een luisterend oor en denken we met je mee.

Deel dit bericht