Wie zijn wij?

We stellen ons graag aan je voor!

Het Team

Het Feniksteam bestaat uit 5 professionals en meer dan 30 vrijwilligers. Samen staan we midden in de maatschappij. We stellen eerst het professionele team aan je voor. Binnen Feniks wordt er hoofdzakelijk part-time gewerkt, gezamenlijk is dat 3,8 Fte. De beroepskrachten vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Veerle Slegers

Directeur

Mijn moeder leerde me de noodzaak van vrouwenemancipatie en feminisme, mijn vader leerde me een stem te zijn voor de stemlozen, de kwetsbaren, de verdrukten. Na een master Latin America Studies en onderwijsopleidingen riep het mbo Zorg en Welzijn. Daarnaast was ik raadslid en Statenlid en overheidsadviseur. Nu ben ik Algemeen bestuurder bij waterschap de Dommel, lid van de Raad van Toezicht van Pon-Telos en bestuursvoorzitter van Het Eetschap. Mijn honden, koken en eten, boeken, kunst, reizen, dansen en lopen in de natuur houden me gegrond en gezond. Net als mijn partner, kinderen en aanwaaikinderen.

Mo van Bavel

Intern Coördinator

Ik maak me vanaf mijn studietijd en eerder al sterk voor gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Dat deed ik al als vrijwilligster binnen het voormalige Vrouwencentrum Tilburg en nu als beroepskracht bij Feniks. Door vrouwen kansen te bieden zichzelf te ontplooien, samen met anderen, zodat zij uiteindelijk hun eigen keuzes kunnen maken en hun kansen kunnen grijpen. Los van wat de maatschappij of een ander er ook van vindt.

Kristel Doorakkers

Trainer en Coach

Ik ben getrouwd met Jack, samen hebben wij 4 kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont. Bij Feniks begeleid en coach ik vrouwen naar economische zelfstandigheid en/of een financieel gezondere leefstijl. Ik haal graag het beste in anderen naar boven, ik ben positief ingesteld en ga uit van kansen en mogelijkheden, voor ieder probleem is een oplossing!

Emine Gul

Trajectbegeleider

Sinds mei 2022 mag ik deel uitmaken van het team van Feniks. Met de cursussen en begeleiding die ik bij Feniks bied, wil ik aansluiten op de kracht van vrouwen uit Tilburg. In mijn vrije tijd hou ik van reizen, wandelen en lezen. Het liefst zou ik wandelend de wereld verkennen om vervolgens met een goed boek uit te rusten.

Laurens Kleijntjens

Projectleider, Beleids- en Communicatiemedewerker

Na mijn studie Cultuurwetenschappen begon ik bij Feniks als vrijwilliger met het opzetten van de tentoonstelling over het veertigjarige bestaan van de organisatie. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaar bij Feniks en voer ik veelzijdige beleidsmatige,  organisatorische en communicatietaken uit. Daarnaast werk ik als projectleider met veel passie en plezier aan Mans Genoeg, geef ik workshops, lezingen en trainingen, o.a. over de rol van mannen bij de preventie en bestrijding van gender-gerelateerd geweld en (seksuele) straatintimidatie.

Stagiaires

Luna Sarabia

Ik ben Luna en ik ben 20 jaar. Ik doe de opleiding Event Producer aan het ROC hier in Tilburg. Tijdens mijn stage ga ik bij Feniks aan een aantal evenementen en activiteiten meewerken. Feminisme is iets belangrijks voor mij en ik ben me bewust van mijn vrouw zijn: cycle syncing, me bewust zijn van (mentale) gezondheid specifiek gericht op vrouwen. In mijn vrije tijd ben ik dan ook veel bezig met mijn (mentale) gezondheid d.m.v. mindfulness, schrijven, sporten, etc.

Fleur

Mijn naam is Fleur en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Tilburg en momenteel studeer ik Social Work aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Voor deze opleiding loop ik tien maanden stage bij Feniks. Al sinds de middelbare school houd ik me veel bezig met de positie van vrouwen in de maatschappij. Tijdens de geschiedenislessen viel het me op dat het heel veel over mannen ging, maar waar bleven de vrouwen dan in onze geschiedenis? Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in feminisme. De positie van vrouwen in de maatschappij versterken gaat me dus zeker aan het hart. In mijn stage hoop ik me nog verder te kunnen ontwikkelen als toekomstig professional.

Roos van der Kooi

Ik ben Roos, 21 jaar oud en ga een half jaar een onderzoeksstage lopen bij Feniks. De stage volg ik als onderdeel van mijn laatste jaar van de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Mijn favoriete onderdelen van de studie zijn de onderwerpen gender(ongelijkheid), feminisme en diversiteit. Feniks sluit hier natuurlijk heel goed op aan. In mijn persoonlijke leven heeft feminisme ook altijd een rol gespeeld, zo moedigde mijn moeder mij op de basisschool al aan om mijn werkstuk niet over een van de velen bekende mannen figuren te doen, maar over een vrouw. Voor Feniks ga ik onderzoek doen naar welke onderzoeksmethoden zij in kunnen zetten om hun (sociale) impact te meten. Het meten van impact is een ingewikkelde klus, maar van groot belang aangezien dat bewijs nodig is voor verstrekking van subsidie. Ik studeer en woon in Nijmegen en ben opgegroeid in Oisterwijk. In mijn vrije tijd sport ik graag, drink ik koffie met vrienden of maak ik een wandeling. 

Onze vrijwilligers

Bij Feniks werken er naast het professionele team meer dan 30 vrijwilligers met een grote diversiteit; m/v/x, culturele achtergrond, leeftijd en seksuele oriëntatie. Zij maken het mogelijk om alle activiteiten te organiseren. Met elkaar staan we voor een toegewijde uitvoering. Om onze lieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, houden we ieder jaar in de zomer een grote barbecue en in de winter is het gezellige eindejaarsfeest bij Feniks ook al een jarenlange traditie. Onze vrijwilligers worden getraind in vrijwilligersvaardigheden en krijgen deskundigheidsbevordering. Ben je ook geïnteresseerd om je als vrijwilliger aan te sluiten bij het leuke en diverse team van Feniks? Informeer naar de mogelijkheden!

Het bestuur

Maya Butalid

Voorzitter

Ik kom oorspronkelijk uit de Filipijnen, heb twee dochters en vier kleinkinderen. Ik ben bevoorrecht dat ik als opgroeiend meisje een bijzondere vrouw had als voorbeeld: mijn moeder. Zij studeerde Rechten en wist haar werk met de zorg voor haar gezin te combineren. Als kinderen kregen we al huishoudelijke taken toebedeeld, inclusief mijn broer. Helaas had mijn moeder ook te maken met huiselijk geweld. Maar zij wist zich daarvan los te trekken en heeft ervoor gezorgd dat mijn vader zijn verplichtingen jegens ons, zijn kinderen, bleef aanhouden.
Toen ik als jongvolwassene in 1983 naar Nederland kwam, merkte ik al snel dat migratie geproblematiseerd werd. Helaas is dit tot op heden nog steeds het geval. Daarom heb ik mij toen voorgenomen om te laten zien dat migranten wel degelijk een verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving. Ik ging Psychologie studeren en wist net als mijn moeder mijn werk met de zorg voor mijn kinderen te combineren. Ik deed daarnaast ook veel vrijwilligerswerk en was gemeenteraadslid in Tilburg. Ik heb mijn twee dochters grootgebracht als verantwoordelijke volwassenen. Pas later leerde ik dat al die principes waar ik naar heb geleefd namen hebben: emancipatie, empowerment, feminisme, diversiteit en inclusie. Principes waar Feniks voor strijdt en streeft. Feniks is voor mij daarom als een thuis.

Lian van Bommel

Secretaris

Feniks ken ik al meer dan 25 jaar: in mijn studietijd organiseerde ik hier samen met een collega thema-avonden. Elke vrijdagochtend gingen we op zoek naar interessante sprekers uit politiek, wetenschap of van maatschappelijke organisaties en verzorgden de pr. Bij Feniks kon ik mijn ei kwijt en de kennis van mijn studies journalistiek en politicologie in praktijk brengen. Inmiddels werk ik als communicatieadviseur in zorg en welzijn. Niet veranderd is dat Feniks nog steeds nodig is. De mythe dat de emancipatie voltooid zou zijn, is door #metoo en de LGBTQ-beweging doorgeprikt en de ongelijke positie van vrouwen en (andere groepen) staat weer stevig op de kaart. Als bestuurslid draag ik graag een steentje bij aan de maatschappelijke ontwikkeling en zelfstandigheid van vrouwen en hun kinderen in Tilburg.

Imane Chentouf

Penningmeester

Ook al heb ik persoonlijk meer vrijheid verworven dan de 1e generatie migrantenvrouwen is er nog veel werk te verzetten op weg naar meer gelijkwaardigheid. Of het nu gaat om werk, onderwijs, financiën, politiek, gezondheid, of andere leefgebieden: de ongunstige positie van álle vrouwen wordt nog te vaak onderschat. Bestaande initiatieven die deze achterstelling tegengaan, zien hierbij soms vrouwen vanuit verschillende sociaal- maatschappelijke lagen van de samenleving toch nog over het hoofd. Dat Feniks zich bewust is van de complexiteit en gelaagdheid van uitsluiting en zich hier met een team vrijwilligers hard voor maakt vind ik onmisbaar voor Tilburg. Vanuit deze bewondering heb ik me aangesloten bij het bestuur en hoop ik de aandacht voor een inclusieve vorm van vrouwenemancipatie te blijven verdedigen en versterken.

Eef van Creij

Bestuurslid

Twintig jaar geleden hebben een advocaat en ik SamenScheiden.info opgericht. We werken in een netwerk samen met verschillende disciplines en zodoende slagen we er in veel vechtscheidingen te voorkomen. Er is zoveel meer mogelijk als er echt geluisterd wordt naar ieder mens. Ik kan vrouwenemancipatie niet los zien van mannenemancipatie. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Ik ben altijd op zoek naar die gelijkwaardigheid voor met name vrouwen als basis voor een gezonde evenwichtige relatie tussen mannen en vrouwen. Het begint bij het proberen te begrijpen van mensen. Dat deed ik ooit als stagiaire bij een vrouwenpraatgroep, later in de crisis opvang, de dak- en thuislozenzorg,
en het maatschappelijk werk. En nu alweer ruim 20 jaar als zelfstandig register mediator bij familiezaken. Ik voel me vereerd met de mogelijkheid een bestuurlijke bijdrage te kunnen leveren aan Feniks, het oudste emancipatie expertisecentrum van Nederland. Iets waar onze stad Tilburg trots op kan zijn. Verder ben ik al jaren met Johan en hebben we twee (erg leuke, zegt deze trotse moeder) volwassen zonen.

Nanda Oudejans

Bestuurslid

Ik werk als rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Feniks geeft mij de kans om ook iets te betekenen voor mijn eigen stad Tilburg. In mijn onderzoek en onderwijs houd ik me bezig met de relatie tussen recht en rechtvaardigheid. Ik kijk hoe het recht ongelijkheid, uitsluiting en machtsrelaties in stand houdt, maar ook hoe het recht mogelijkheden biedt voor emancipatie. Feniks brengt deze belangrijke thema’s in de praktijk door zich in te zetten voor een betere positie van vrouwen en te streven naar meer gelijkheid. Ik hoop dat ik als bestuurslid daar een mooie bijdrage aan kan leveren.