Visie en Missie

Lees hier meer over onze missie

Onze missie

"Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Tilburgse samenleving voor iedereen"

Test logo

Missie met veerkracht

Feniks streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep.

Feniks, al bijna 45 jaar actueel!

Feniks is al meer dan veertig jaar ‘hét  Emancipatie Expertise Centrum’ in Tilburg. Enige tijd werd emancipatie en de discussie daarover door veel mensen (en organisaties) gezien als achterhaald. De laatste jaren is de inzet voor emancipatie weer ‘hot’ en helemaal van deze tijd. De #MeToo-beweging heeft geholpen met het benoemen en bevechten van seksisme en seksuele intimidatie. Het aantal meldingen van seksueel geweld is verdubbeld en er zijn op veel plekken vertrouwenspersonen en meldpunten bijgekomen. Loonverschillen tussen mannen en vrouwen en het glazen plafond staan hoog op de politieke agenda. De verdeling tussen betaalde en onbetaalde (mantel)zorg is actueler dan ooit en ook mannenemancipatie krijgt terecht meer en meer aandacht. Organisaties zoals Feniks zijn daarom (helaas) nog steeds heel hard nodig. Zeker zolang Nederland blijft zakken op de Gender Gap Index (plek 38 van 153 landen in 2020)! Feniks is voor haar werk meerdere keren in de prijzen gevallen. De meest prestigieuze was de nominatie voor de Joke Smitprijs (voor emancipatie) van de Rijksoverheid. Even blij waren we met de nominatie voor de Ab Harrewijnprijs en de nominatie voor het beste stagebedrijf van het ROC Tilburg. Verder was Feniks winnaar van de Solidariteitsprijs 2021 van GroenLinks Tilburg en het oranje hart van SocialSofa voor onze voortdurende strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Een greep uit de redenen waarom ons werk nog steeds hard nodig is en emancipatie blijvende aandacht verdient:

– 45% van de Nederlandse vrouwen heeft na haar vijftiende te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. 10% van de Nederlandse vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt. Wat seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag betreft, liggen deze cijfers nog veel hoger. Schrijnend is ook dat de politie veel te weinig menskracht heeft om alle zaken op te pakken en alle slachtoffers goed te helpen bij het lastige en vermoeiende proces van aangifte doen, onderzoek en bewijslast verzamelen en daders aanklagen.
– 95% van de huishoudelijke werkers is vrouw, maar huishoudelijk werk wordt door de wet niet erkend als volwaardig werk met als gevolg weinig sociale zekerheid en een slechte arbeidsrechtelijke positie.
– Bijna driekwart van de werkende vrouwen in Nederland werkt in deeltijd en 48,4% van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk.
– 6500 vrouwen in Nederland hebben jaarlijks te maken met zwangerschapsdiscriminatie.
– Vrouwen besteden 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken dan mannen.
– Vrouwen en mannen verdienen nog steeds niet hetzelfde in Nederland. Het verschil in gemiddeld uurloon tussen vrouwen en mannen is 14%.
– Van de bijna honderd beursgenoteerde Nederlandse bedrijven hebben er 70 geen vrouw in hun bestuur.
– In de Tweede Kamer is maar 35% van de leden vrouw, in de gemeenteraad maar 28%. We hebben in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad.
– Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen. 70% tot 90% van de zorggebruikers met onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw.
– Van alle experts in de Nederlandse media is slechts 26% vrouw. In geschiedenisboeken van het basis- en voortgezet onderwijs komen nauwelijks vrouwen voor.
– Naar schatting lopen zo’n 4200 meisjes in Nederland de komende twintig jaar het gevaar om besneden te worden.
– Jongens blijven vaker zitten dan meisjes, worden vaker geschorst, stromen vaker af en halen vaker een lager diploma dan meisjes. Meisjes doen het zowel in het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs beter dan jongens en zijn vaker hoogopgeleid. In het hoger onderwijs kiezen vrouwen veel vaker voor studies richting onderwijs, zorg, cultuur en maatschappij; terwijl mannen vaker kiezen in de richting van rechten, natuurwetenschappen, informatica, techniek en industrie. Er werken drie keer zoveel mannen als vrouwen in bèta en technische beroepen ; in de zorg werken drie keer zoveel vrouwen als mannen.
– Tweemaal zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord in Nederland.
– 84% van alle daklozen in Nederland is man.
– Bijna zestig procent van de Nederlandse LHBTI’s vermijdt het om in het openbaar hand-in-hand te lopen.
– 20% van de Nederlandse bevolking vindt dat er iets mis is met mensen die niet duidelijk man of vrouw zijn.
– ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord.
– 38% van de Nederlandse LHBTI’s heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met intimidatie.

Emancipatie door Participatie

Door te DOEN: daadwerkelijk helpen van vrouwen in moeilijke omstandigheden. Dat kan zijn armoede, huiselijk geweld, assertiviteitsvragen, relationele problemen, opvoedingsproblemen of sociale achterstand, maar ook het ‘glazen plafond‘ (er staan te weinig vrouwen aan de top in het bedrijfsleven) en de ‘plakkende werkvloer’ (veel vrouwen blijven zitten waar ze zitten) zijn aandachtspunten. Feniks doet dit door haar sociale activeringstrajecten, cursussen en inloopactiviteiten. Door het contact met haar bezoeksters staat Feniks bovendien midden in de samenleving. Dat maakt Feniks hét expertisecentrum voor emancipatie.

Feniks is

– zelfstandig & autonoom
– sociaal bewogen en bevlogen
– herkenbaar
– dynamisch
– deskundig
– toegankelijk voor alle vrouwen
– drempelloos
– netwerkpartner van vele organisaties