Visie en Missie

Lees hier meer over onze missie

Ons motto

"vertrouwen in de kracht van vrouwen"

Test logo

Missie met veerkracht

Feniks bevordert dat niemand wordt buitengesloten. Samen staan we voor gelijke rechten, behandeling, kansen en voor de vrijheid om je eigen leven in veiligheid vorm te geven zonder opgelegde rolpatronen of gendernormen. Feniks streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op persoonlijk, sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep. Centraal in ons werk staat de uitvoering van meer dan honderd participatietrajecten in de gemeente Tilburg. Feniks is partner binnen het samenwerkingsverband MENSS (Meedoen en Sociale Stijging). Daarnaast geeft Feniks als emancipatie expertise centrum gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere overheden en organiseert zij o.a. lezingen, bijeenkomsten, workshops en trainingen rondom vrouwen- én mannenemancipatie, met als doel bewustwording creëren in de samenleving. Zo werken we o.a. aan de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gender-gerelateerd geweld en seksuele (straat)intimidatie. 

Feniks, al meer dan 45 jaar actueel!

Feniks is als doorstart van het vroegere Vrouwenkafee en Vrouwencentrum in Tilburg al meer dan vijfenveertig jaar ‘hét Emancipatie Expertise Centrum’. Enige tijd werd emancipatie en de discussie daarover door veel mensen (en organisaties) gezien als achterhaald. De laatste jaren is de inzet voor emancipatie weer ‘hot’ en helemaal van deze tijd. De #MeToo-beweging heeft geholpen met het benoemen en bevechten van seksisme en seksuele intimidatie. Het aantal meldingen van seksueel geweld is verdubbeld en er zijn op veel plekken vertrouwenspersonen en meldpunten bijgekomen. Loonverschillen tussen mannen en vrouwen en het glazen plafond staan hoog op de politieke agenda. De verdeling tussen betaalde en onbetaalde (mantel)zorg is actueler dan ooit en ook mannenemancipatie krijgt terecht meer en meer aandacht. Organisaties zoals Feniks zijn daarom (helaas) nog steeds heel hard nodig. Zeker zolang Nederland het slecht blijft doen op de Gender Gap Index (plek 28 van 146 landen in 2024)! Feniks is voor haar werk meerdere keren in de prijzen gevallen. De meest prestigieuze was de nominatie voor de Joke Smitprijs (voor emancipatie) van de Rijksoverheid. Even blij waren we met de nominatie voor de Ab Harrewijnprijs en de nominatie voor het beste stagebedrijf van het ROC Tilburg. Verder was Feniks winnaar van de Solidariteitsprijs 2021 van GroenLinks Tilburg en het oranje hart van SocialSofa voor onze voortdurende strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Een greep uit de redenen waarom ons werk nog steeds hard nodig is en emancipatie blijvende aandacht verdient:

– 45% van de Nederlandse vrouwen heeft na haar vijftiende te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. 10% van de Nederlandse vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt. Wat seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag betreft, liggen deze cijfers nog veel hoger. Schrijnend is ook dat de politie veel te weinig menskracht heeft om alle zaken op te pakken en alle slachtoffers goed te helpen bij het lastige en vermoeiende proces van aangifte doen, onderzoek en bewijslast verzamelen en daders aanklagen.
– Bijna driekwart van de werkende vrouwen in Nederland werkt in deeltijd en ruim 40% van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk (100% van het wettelijk minimumloon).
– Maar liefst 43% van de zwangere werknemers krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie.
– Vrouwen besteden ruim 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken dan mannen (per week gemiddeld 26,5 uur tegenover 17 uur).
– Vrouwen en mannen verdienen nog steeds niet hetzelfde in Nederland. Het verschil in gemiddeld uurloon tussen vrouwen en mannen is 13%.
– 61 van de 88 beursgenoteerde ondernemingen hebben op dit moment geen enkele vrouw in de raad van bestuur. Slechts 4,82% van de CEO’s is vrouw. Het aandeel mannelijke CEO’s met de naam Peter ligt zelfs hoger!
– In de Tweede Kamer is maar 38% van de leden vrouw, in de gemeenteraad maar 30%. We hebben in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad. (Online) vrouwenhaat, intimidatie en agressie weerhouden vrouwen de politiek in te gaan en te blijven.
– Vrouwen hebben 50% meer kans op bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen. 70% tot 90% van de zorggebruikers met onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw.
– Van alle experts in de Nederlandse media is slechts 26% vrouw. In geschiedenisboeken van het basis- en voortgezet onderwijs komen nauwelijks vrouwen voor.
– Jongens blijven vaker zitten dan meisjes, worden vaker geschorst, stromen vaker af en halen vaker een lager diploma dan meisjes. Meisjes doen het zowel in het voortgezet onderwijs als in het hoger onderwijs beter dan jongens en zijn vaker hoogopgeleid. In het hoger onderwijs kiezen vrouwen veel vaker voor studies richting onderwijs, zorg, cultuur en maatschappij; terwijl mannen vaker kiezen in de richting van rechten, natuurwetenschappen, informatica, techniek en industrie. Er werken drie keer zoveel mannen als vrouwen in bèta en technische beroepen ; in de zorg werken drie keer zoveel vrouwen als mannen.
– Tweemaal zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord in Nederland.
– 84% van alle daklozen in Nederland is man.
– Bijna 60% van de Nederlandse lhbti’s vermijdt het om in het openbaar hand-in-hand te lopen.
– 20% van de Nederlandse bevolking vindt dat er iets mis is met mensen die niet duidelijk man of vrouw zijn.
– ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord.
– 38% van de Nederlandse lhbti’s heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met intimidatie. De lhbti+-gemeenschap wordt op sociale media steeds meer geconfronteerd met scheldpartijen en bedreigingen.

Emancipatie door Participatie

Door te DOEN: daadwerkelijk helpen van vrouwen in moeilijke omstandigheden. Dat kan zijn armoede, huiselijk geweld, assertiviteitsvragen, relationele problemen, opvoedingsproblemen of sociale achterstand, maar ook gelijk loon voor vergelijkbaar werk, het ‘glazen plafond‘ (er staan te weinig vrouwen aan de top in het bedrijfsleven) en de ‘plakkende werkvloer’ (veel vrouwen blijven zitten waar ze zitten) zijn aandachtspunten. Feniks doet dit door haar sociale activeringstrajecten, cursussen en inloopactiviteiten. Door het contact met haar bezoeksters staat Feniks bovendien midden in de samenleving. Dat maakt Feniks hét expertisecentrum voor emancipatie. Lees hier meer over onze werkwijze en wat Feniks uniek maakt.

Feniks is

– zelfstandig & autonoom
– sociaal bewogen en bevlogen
– herkenbaar
– dynamisch
– deskundig
– toegankelijk voor alle vrouwen
– drempelloos
– netwerkpartner van vele organisaties