Thema-bijeenkomsten

Bekijk hieronder een terugblik op de thema-bijeenkomsten die we de laatste jaren organiseerden. De thema-avonden i.h.k.v. mannenemancipatie zijn terug te vinden op de pagina van Mans Genoeg en de edities van Internationale Vrouwendag op deze pagina. Let op: op deze pagina staan alleen de thema-bijeenkomsten die door Feniks zelf zijn georganiseerd. Lees onze jaarverslagen om te zien aan welke evenementen we deelnemen als gastspreker, welke workshops we geven, etc. 

Op of over de Rand: de Mores bij Studentenverenigingen – 30 november 2023

Donderdag 30 november was een mooie en belangrijke avond op Tilburg University, waar we in gesprek gingen met studenten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het symposium ‘Op of over de Rand: de Mores bij Studentenverenigingen’. De voorzitters van de drie Tilburgse studentenverenigingen (St. Olof, Vidar en Plato) namen deel aan een panelgesprek waarbij zij vertelden waar ze staan, wat ze al doen, maar ook waar ze tegenaanlopen bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Dat vergt moed, en we zijn dan ook blij dat zij zich zo betrokken opstellen en hebben laten zien dat ze hier echt actief mee aan de slag willen.

Prof. dr. Jantine Schuit (vicerector magnificus en lid van het College van Bestuur van Tilburg University) vertelde over hoe Tilburg University omgaat met meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij studenten en wat de universiteit precies doet om misstanden zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze projectleider Laurens Kleijntjens ging in zijn interactieve lezing in op de achterliggende oorzaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en gaf concrete tips voor mannen om deel te worden van de oplossing.


Speciale gast was Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij kwam haar opdracht en het landelijke Studentenpact toelichten en ging met de aanwezige studenten in gesprek. Het Studentenpact is gemaakt door en voor studenten om de nodige cultuurverandering binnen studentenverenigingen in gang te zetten. Sophie Haccou, één van de initiatiefnemers van het pact, vertelde meer over de totstandkoming hiervan.

De voorzitters van de studentenverenigingen hebben het pact ondertekend en daarmee hun commitment laten blijken. We blijven graag actief meedenken met de verenigingen over de cultuurverandering die nodig is om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. En wat ons betreft gaan we dit gesprek ook voeren op andere universiteiten en met studenten in het hoger onderwijs.


Speciale dank aan:
onze samenwerkingspartner Studium Generale Tilburg en in het bijzonder Hannah van den Bosch, Milou Deelen voor de geweldige presentatie van de avond en openhartigheid, Mariëtte Hamer en haar team, Jantine Schuit en Tilburg University, St. Olof, Vidar en Plato.

In navolging op het symposium heeft Univers Magazine een hele serie artikelen, interviews, video’s en een podcast gewijd aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder een interview met onze projectleider Laurens Kleijntjens. Bekijk alle artikelen hier.

 

Verkiezingsdebat ‘GELIJK GESTEMD?’ – 7 november 2023

Feniks Emancipatie Expertise Centrum, alliantie Politica en Kleur de Kamer organiseerden samen het grote ‘GELIJK GESTEMD?’ verkiezingsdebat op dinsdag 7 november 2023 in Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Dit debat staat in het teken van emancipatie, diversiteit en inclusie en is nu online terug te kijken!

Tweede Kamer kandidaten van 10 verschillende partijen gaan met elkaar in debat: Mpanzu Bamenga (D66 #9), Songül Mutluer (GROENLINKS/ PvdA #10), Faith Bruyning (NSC #18), Bastiaan Meijer (SP #10), Marlou Absil (CDA #8), Romy Frijters (Volt #6), Emel Gün (DENK #5), Kees van Vuuren (BBB #18), Anne-Miep Vlasveld (PvdD #32) en Grace Courtar (BIJ1 #4).

Vrouwen in de kunst – 25 mei 2023

In 1989 telden de Guerrilla girls in het Museum of Modern Art het aantal vrouwelijke kunstenaars én het aantal vrouwen dat naakt afgebeeld werd in een kunstwerk. De conclusie was dat 5% van de kunstenaars op de afdeling moderne kunst vrouw is maar 85% van de naakten ook vrouw is. Ze stelden op een iconische poster de retorische vraag “Do women have to be naked to get into the museum?”

Marie José Eijkemans geeft lezingen over hedendaagse kunst. Op donderdagavond 25 mei lichtte ze tijdens haar lezing vrouwelijke kunstenaars uit van 1850 tot Nu in Museum De Pont. Ze komen vaak van ver, en leggen een lange weg af om de erkenning en waardering te krijgen die hen toekomt. Want wie was de vrouwelijke Rembrandt, de kunstzuster van Van Gogh, de vrouw achter Kandinsky? Werd de wereldberoemde Urinoir toch door een vrouw gemaakt? En wie zijn de power kunstenaressen van nu?

De lezing werd georganiseerd door Feniks en de inleiding (quiz) werd verzorgd door onze oud-directeur Gerda de Vries.  

Podcast ‘Feniks in de lucht’

Feniks heeft haar eigen podcast: ‘Feniks in de lucht’. De podcast wordt gepresenteerd door onze vrijwilligers Hannah (links op de foto) en Hanneke. In de podcast, die meerdere keren per jaar verschijnt, komen verschillende actuele thema’s rond emancipatie, gender en feminisme ter sprake. Met trots stellen we onze twee podcast-hosts aan je voor:

Hanneke Verheul (22) studeert Klinische Psychologie aan Tilburg University. “Mijn plan is om gender studies te gaan studeren in september, omdat ik enorm geïnteresseerd ben in feminisme en gender-gerelateerde vraagstukken. Daarnaast mis ik in mijn huidige studie een maatschappelijk betrokken en met name gender-gerelateerd perspectief. Mede hierom ben ik vrijwilliger bij Feniks, omdat dat hier juist centraal staat. Van huis uit heb ik meegekregen om op te komen voor mensen die niet gehoord of gezien worden. Ik vind het vanzelfsprekend om te streven naar een gelijkwaardig bestaan voor iedereen. Feniks geeft mensen die minder gehoord worden een stem, en dat inspireert mij enorm.”

Hannah van den Bosch (25) studeerde Filosofie aan Tilburg University en noemt zichzelf eco-feministe. Voor haar masterscriptie* won ze onlangs de scriptieprijs. Hannah: “Voor mij betekent feminisme opkomen voor gelijke rechten, behandeling, kansen en vrijheden voor ieder mens. Het houdt in dat je jezelf inzet tegen de onderdrukking van gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend dat ik mezelf feminist noem, want dit alles deel ik van harte”.

Toch merken Hannah en Hanneke dat vooral jonge mensen in hun omgeving een heel ander beeld hebben bij het woord feminisme. Hannah: “In plaats van trots er voor uit te komen dat je feminist bent, is het toch een beetje een taboewoord geworden. Veel mensen linken het aan negatieve woorden zoals ‘strijd’ of ‘polarisatie’ en niet zo zeer aan zaken zoals ‘solidariteit’ of ‘verbondenheid’.

In de podcast willen Hannah en Hanneke daarom onderzoeken wat feminisme precies betekent voor hen en anderen. Hannah: “Door middel van het gesprek aan te gaan met elkaar en met onze gasten, willen Hanneke en ik (her)ontdekken hoe de jongere generatie invulling geeft aan woorden zoals emancipatie en gelijkheid. Zo komen we er samen met de luisteraar achter waar precies de belangrijke waarde ligt van feminisme anno 2021. Want hoewel voorgaande generaties feministen al veel bereikt hebben, zijn er nog steeds heel veel stappen te zetten.”

Hanneke: “Door aan tafel te zitten met mensen met verschillende achtergronden en visies, kunnen we veel van elkaar leren en tot nieuwe inzichten komen. Het is belangrijk om zelf te blijven leren door je open te stellen voor andere meningen en perspectieven. Door écht te luisteren naar elkaar en in gesprek te gaan, kun je uiteindelijk stappen zetten naar verandering; verandering naar een wereld die hopelijk voor steeds meer mensen een fijne plek is waar je jezelf kunt zijn.”

Hannah en Hanneke namen op vrijdag 22 januari met veel enthousiasme de eerste podcast voor Feniks op. Hannah: “Ik ben vrijwilliger bij Feniks, omdat ik het juist zo goed vind dat zij zich echt inzetten voor mensen uit het fundament van de samenleving. Feniks laat zien dat feminisme niet alleen maar denken is, maar ook echt doen. Hierdoor leveren ze een wezenlijke bijdrage aan zij die het het meest nodig hebben. Ik kijk er naar uit om daar door middel van deze podcast aan te mogen meewerken.” Hanneke: Het bespreekbaar maken van gendergelijkheid en emancipatie, maar ook hiervoor in actie komen vind ik super belangrijk. Bij Feniks voel ik me daarom helemaal op mijn plek!”

* H. van den Bosch, Grieving in a Time of Climate Change: An eco-feminist reflection on the contemporary responses towards eco-grief from a perspective of injustice, MA Thesis, 2019-20

 

Hieronder kun je de podcast terugluisteren:

Symposium ‘Vrouw, waar ben je nou?’ – 8 december 2022

Op 8 december 2022 organiseerde het Regionaal Archief Tilburg i.s.m. Feniks een bijzonder symposium over vrouwenemancipatie: ‘Vrouw, waar ben je nou?’ Hiervoor is geput uit de uitgebreide archieven van het Tilburgse Vrouwenkafee, het Vrouwencentrum en de doorstart hiervan: Feniks. Deze archieven lagen jarenlang bij Feniks op zolder en we zijn blij dat ze een veilig onderkomen hebben gevonden bij het Regionaal Archief, waar ze nu toegankelijk zijn voor onderzoek. Dat is extra belangrijk omdat vrouwen in de archieven ondervertegenwoordigd zijn. Verschillende sprekers gaven tijdens het symposium een beeld van vrouwen in archiefcollecties in drie thema’s: de protesterende vrouw, de onzichtbare vrouw en feministes toen en nu.

Een bomvolle zaal genoot van lezingen door Sanne Schraa (Regionaal Archief Tilburg), Thijs de Leeuw (BHIC), Bettemiek Grijns (Atria), Ans Holman (Regionaal Archief Tilburg), Astrid de Beer (Regionaal Archief Tilburg) en onze eigen Gerda de Vries. Muziek was er van het Mama Verhalen Koor, die het publiek trakteerde op feministische strijdliederen uit de Tweede Feministische Golf. Er werd uit volle borst meegezongen. Iedere bezoeker kreeg op het eind van de dag een unieke afbeelding van een heksje mee naar huis (gemaakt door Carla Wijntjes), die vroeger in de jaren 70 en 80 tijdens heksennachten (vrouwen eisen de straat terug) op muren werden gespoten. Voor een uitgebreid verslag van deze inspirerende middag verwijzen we graag naar de symposiumbundel van het Regionaal Archief Tilburg.

100 jaar Vrouwenkiesrecht – 14 december 2019

Honderd jaar geleden werd in Nederland het vrouwenkiesrecht ingevoerd. In deze audiovisuele onewomanshow onderzoekt politiek historica/theatermaker Eveline van Rijswijk de opmars van vrouwen op het Binnenhof. Hoe verliep de entree van vrouwen in de politiek? Welk verschil konden ze maken en waar blijft toch de eerste vrouwelijke premier?

Feniks, De Kennismakerij en de Nieuwe Vorst presenteerden in het kader van 100 jaar Vrouwenkiesrecht de voorstelling ‘De Première’ van Eveline van Rijswijk in theater de Nieuwe Vorst op zaterdag 14 december 2019. Na afloop van de voorstelling gingen we in gesprek met Noor Kanters, de eerste vrouwelijke griffier in Tilburg. Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door de Provinciale Vrouwenraad.

Gezond in Tilburg? (H)erken m/v-verschillen! – 29 november 2018

Wist je dat een hartinfarct bij vrouwen vaak niet wordt herkend? Dat vrouwen veel vaker in het ziekenhuis terecht komen vanwege bijwerkingen van medicijnen? Dat vrouwen kleiner en lichter zijn, maar wel dezelfde dosering krijgen als mannen?
Voor de gezondheid van vrouwen is het belangrijk dat verschillen tussen mannen en vrouwen herkend en erkend worden in de gezondheidszorg. Maar hoe bereiken we deze ‘gendersensitieve gezondheidszorg’? Daar hadden we het over tijdens deze thema-avond van Feniks in samenwerking met WOMEN Inc. Gastspreker Xanne Visser van WOMEN Inc. liet zien welke m/v-verschillen er eigenlijk zijn in de gezondheidszorg, hoe dit probleem in beeld kwam en hoe we dit, ook in Tilburg, kunnen aanpakken. 

Meet Up #MeToo – 31 oktober 2018

Is #MeToo een heksenjacht of het begin van een wereld zonder seksuele intimidatie? De conclusie die aan het eind van de bijeenkomst getrokken kan worden is dat respect hebben voor grenzen absoluut samen kan gaan met seksuele vrijheid. 

Expertmeeting Mannenemancipatie – 20 juni 2017

Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen is van belang.
Daarom organiseerde Feniks deze expertmeeting Mannenemancipatie in De Kennismakerij. 
Tijdens de expertmeeting lichtte Jens van Tricht, directeur van De Emancipator, landelijk expertisecentrum voor mannenemancipatie, het Handelingsperspectief Mannenemancipatie toe. Interessant voor (semi)professionals in het sociaal domein, zorg en onderwijs. Lees hier het verslag terug. Omroep Tilburg maakte een filmverslag.

Emancipatie in cijfers – 21 februari 2017

Was de waarschuwing van minister Bussemaker aan haar opvolger terecht dat emancipatiebeleid in de toekomst nodig blijft? De cijfers spraken voor zich op de thema-avond over de ‘Emancipatiemonitor 2016’. Door middel van een interactieve quiz werd informatie gedeeld over de gloednieuwe ‘Emancipatiemonitor 2016’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. De positie van vrouwen en mannen op het gebied van gezondheid, onderwijs, betaalde arbeid, inkomen en politiek, het kwam allemaal langs. Een informatieve en leuke themabijeenkomst.  


Feniks 40 jaar! Jubileumviering met film en expositie – februari 2017

Feniks, als doorstart van het vroegere Vrouwencentrum in Tilburg, bestaat in 2017 40 jaar. Dat vieren we met een expositie en film met interviews met vrouwen die actief waren in het vrouwenwerk van veertig jaar geleden tot nu.

Iedereen komt aan bod, van medewerksters tot vrijwilligsters en deelneemsters. Ga mee op reis door de tijd! Van 8 febuari t/m 10 maart 2017 waren expostie en film te zien in de Bibliotheek Tilburg Centrum. 

Ga mee op reis door de tijd!
In 1977 opende ‘Vrouwenkaffee De Spinster’ haar deuren en sindsdien is vrouwenemancipatie niet meer weg te denken uit Tilburg. De film Feniks 40 jaar neemt je mee op reis door de tijd en laat zien hoe emancipatie zich door de jaren heen ontwikkelde in onze stad. In de film hoor je de persoonlijke verhalen van vrouwen. 

Praatavond over duurzame menstruatieproducten en de Groene Cup – 15 november 2016

In samenwerking met drogisterij de Gier. Vrouwen en hun menstruatiecyclus, de normaalste zaak van de wereld en toch voor velen een taboe.Wat voor invloed heeft de menstruatiecyclus op een vrouwenleven?Welke menstruatieproducten gebruik je? Hoe gezond zijn die voor je lichaam en de natuurHeb je wel eens gehoord van een menstruatiecup? Benieuwd naar hoe dat er uitziet en werkt?  Welke producten passen bij jou?Meer over ons ‘koop er een, schenk er een’ project.”De praatavond vond ik echt interessant om mee gemaakt te hebben. Het ging niet alleen over het nieuwe product (de groene cup), maar ook over menstruatie/ – cyclus. Persoonlijk had ik er zelf nog nooit echt bij stil gestaan hoe de menstruatie je lichaam en hormonen beïnvloed, zeker wanneer je het zelf gaat reguleren door bijvoorbeeld de pil. Het verhaal omtrent menstruatie en kinderen krijgen heeft mij echt aan het denken gezet hoe ik verder mijn menstruatie ga ‘regelen’. De groene cup is volgens mij de perfecte oplossing tegen de schadelijke, dure en het milieuonvriendelijke maandverband en tampons”, aldus een geïnspireerde bezoekster van deze praatavond.


Geëmancipeerd of Feminist? – 7 april 2016

Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten. Dat vinden de meeste Nederlanders. Toch noemen maar weinig mensen zichzelf feminist. Vanwaar die terughoudendheid? Dr. Maartje Meijs onderzocht die intrigerende vraag in haar proefschrift. Waarom er huiver is voor het label feminist, legt Maartje uit in het eerste deel van haar lezing. In het tweede deel focust ze op de consequenties van identificatie met feminisme. Hoe wordt een feminist gezien in onze samenleving anno 2016? Er werden volop ervaringen uitgewisseld , vragen gesteld  en gediscussieerd. Ondanks haar Engelstalige proefschrift was de lezing in het Nederlands.