Geweld tegen vrouwen

Bij Feniks komen veel vrouwen die te maken hebben (gehad) met (huiselijk) geweld. Lees hier hoe Feniks zich inzet tegen gendergerelateerd geweld. Regelmatig wordt dit taboe besproken. Vrouwen voelen zich extra veilig bij Feniks vanwege onze kleinschalige huiskamersfeer en omdat groepstrainingen bij Feniks uitsluitend voor vrouwen (uit Tilburg) worden georganiseerd. We bieden empowerment, zowel in groepsverband en individueel. Feniks is officieel geen hulpverlenende instantie en biedt dan ook geen traumaverwerking aan, zoals Blauwe Maan in Tilburg. Bij ons kun je wel contact maken met lotgenoten en helpen we je o.a. om je leven weer beter op orde te krijgen. We werken aan de bestrijding van (partner)geweld door het meewerken aan verschillende projecten, zoals de gemeentelijke campagne tegen straatintimidatie, Orange the World en mannenemancipatie.

Werkgroep Veilige Steden

Nageroepen worden, achtervolgd, beledigd of nagefloten op straat. Het overkwam afgelopen jaar een op de drie Tilburgers. Meestal gebeurde het in de eigen wijk. Vrouwen van 15 tot 25 jaar waren het vaakst slachtoffer. Slechts 11 procent deed aangifte of een melding, blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Feniks is een kritische en actieve deelnemer in de werkgroep Veilige Steden voor de nieuw te ontwikkelen campagne tegen (seksuele) straatintimidatie in Tilburg. Feniks heeft meerdere keren benadrukt dat financiering voor Veilige Steden vanuit de Rijksoverheid verstrekt wordt vanuit het programma ‘Sociale Veiligheid voor Vrouwen’ en dat daarop de focus moet liggen. Ook heeft Feniks de focus gelegd op bewustwording en het betrekken van jongens en mannen als actief deel van de oplossing.

In de werkgroep Veilige Steden werken we o.a. nauw  en prettig samen met Stichting Stop Straatintimidatie. Samen met hen pleiten we voor een aanpak tegen straatintimidatie met als voorbeeldstad Rotterdam, waar ze bijvoorbeeld een Stop App hebben, waarmee je als slachtoffer kunt aangeven waar je bent geïntimideerd, door hoeveel daders en op welke wijze. Op die manier kan de politie gemakkelijk de zogenaamde hotspots in kaart brengen én het is voor slachtoffers meer laagdrempelig dan aangifte doen.

De campagne is in juli 2021 gelanceerd en heeft veel publiciteit opgeleverd.

Ingezonden brief Trouw tijdens de corona-lockdown 

Informatie over hulpzoeken bij partnergeweld is ons inziens te weinig zichtbaar in Nederland. Dit terwijl door corona het partnergeweld is toegenomen. Daarom schreven we de volgende brief naar Dagblad Trouw over de zichtbaarheid van het landelijke Veilig Thuis nummer, waarop we veel instemmende reacties ontvingen.

Deltaplan om mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen

Feniks is partner in het Deltaplan om jongens en mannen te betrekken bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. We werken hierbij nauw samen met Emancipator en de overige organisaties die op de afbeelding hieronder te zien zijn. Samen werken we aan een langetermijnplan om jongens en mannen structureel te betrekken bij het voorkomen van geweld. Op 26 september 2019 hebben we een speciale Mans Genoeg-avond gewijd aan dit thema en in 2020 zullen we hier nog een thema-avond over houden. In het kader van de White Ribbon campagne is Laurens Kleijntjens (projectleider Mans Genoeg) naar het inspirerende ‘Buiten de Box-trainingsweekend’ van Emancipator geweest. Hierbij hebben we weer veel mooie contacten en kennis opgedaan om mannen te betrekken. Feniks zal zich blijven inspannen om jongens en mannen bewust te maken van het probleem en deel te maken van de oplossing. We zijn altijd op zoek naar nieuwe partners die zich willen aansluiten bij het Deltaplan en zich daarmee duurzaam willen verbinden aan deze belangrijke zaak, dus meld je organisatie aan en doe mee! Kijk voor meer informatie op https://www.emancipator.nl/deltaplan/. Hier vind je ook een menukaart met interventies en methodieken om te werken met jongens en mannen aan het bestrijden en voorkomen van geweld. Zo kun je makkelijk een interventie vinden die aansluit bij jouw doelgroep en doel.

Momenteel werken we ook i.s.m. Emancipator aan een Tilburgse insteek van het Deltaplan met lokale organisaties/professionals. 

Orange the World en andere acties

Feniks zet zich in om ook jongens en mannen te betrekken bij de bestrijding van (seksuele) straatintimidatie en geweld. Dat begint bij bewustwording. Zoals hierboven beschreven zijn we als partner aangesloten bij het Deltaplan, maar ook bij Mans Genoeg besteden we veel aandacht aan dit onderwerp en ieder jaar tijdens Orange the World (wereldwijde actie van UN Women die bestaat uit 16 dagen tegen gendergerelateerd geweld, ieder jaar van 25 november t/m 10 december) voeren we campagne om aandacht te vragen voor het probleem én om jongens en mannen te betrekken om deel van de oplossing te worden. Zo delen we oranje rozen uit op de markt, is ons pand oranje verlicht, schrijven we mee met de blogmarathon van de White Ribbon campagne (Emancipator) en maken we filmpjes voor verschillende organisaties. Laurens (projectleider Mans Genoeg) maakte eerder ook een filmpje voor Stichting Stop Straatintimidatie tijdens de Anti Street Harassment Week 2020. Bij de thema-avond ‘Hij voor Zij’ werden concrete aanbevelingen gedaan voor mannen om iets te doen, net als bij onze Orange the World 2020 campagne, waar ook een mooie uitzending van is gemaakt i.s.m. Omroep Tilburg. Van Karin Bruers en het SocialSofa team ontvingen we eveneens in 2020 het eerste oranje hart voor het werk van Feniks om de positie van vrouwen te verbeteren en gender-gerelateerd geweld te bestrijden.

WIJ..doorbreken de cirkel van geweld

In dit project vertellen zestig sterke mensen hoe zij samen de cirkel van geweld hebben doorbroken. Gerda, directeur van Feniks, en Gulcan, oud-deelneemster en vrijwilliger bij Feniks, doen samen mee met een persoonlijk verhaal en portret. De reizende multimediale tentoonstelling reist momenteel door Nederland en is van 6 t/m 25 augustus te zien bij het station, waar de verhalen via een QR code ter plekke te beluisteren zijn. Kijk hier voor meer informatie over het programma.

WIJ.. doorbreken de cirkel van geweld is een project van stichting Open mind in samenwerking met het Programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. De samenwerking streeft naar het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling; één van de lastigste opgaven die het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft. Het is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter de voordeur en er is, als je het gesprek al begint, altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen.

Toch is het vaak een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vaak vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken.

In Nederland zijn er van 2015 t/m 2019 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage recidive (herhaling van misdrijf). Bovendien heeft de coronacrisis hier ook nog eens een negatief effect op doordat de spanningen in huis vaak oplopen als we lange tijd dicht op elkaar zitten, met minder mogelijkheden om er even uit te gaan.

Samen met fotograaf Mounir Raji en stylist Richard Schreefel zijn de moedige deelnemers geportretteerd. WIJ.. doorbreken de cirkel van geweld maakt met behulp van de krachtige portretten en de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen en dat we daar iets aan moeten doen.

We kunnen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat, of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, JIJ kunt iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. WIJ…geeft inzichten en voorbeelden hoe JIJ de cirkel van geweld kunt doorbreken.
De portretten zijn gebundeld in een reizende multimediale buiten- en binnen expositie, (digitale) magazine, film en podcasts. De korte film, magazine en de podcast zijn via de volgende link te bekijken/beluisteren: www.stichtingopenmind.nl/wij-content. In het WIJ magazine vind je het verhaal en portret van Gulcan en Gerda.